05.12.2017
18:00

Vzpomínky v životě lidí s demencí

PhDr. Hana Janečková, PhD

Víme, že se u lidí s demencí ztrácí paměť, ale co dělají jejich ​vzpomínky?
Zamyslíme se nad významem reminiscence, neboli vzpomínání, ​v péči o seniory s poruchami paměti a orientace.​ Dozvíme se, jak lze se vzpomínkami pracovat v rodině či komunitě. Budeme hovořit o zkušenostech ze zahraničí a představíme základní techniky, přineseme ukázky z praxe. 

Na téma práce se vzpomínkami u lidí žijícími s demencí si budeme povídat s jednou z průkopnic zavedení reminiscenčních přístupů​ do péče o seniory​ v ČR a zakladatelek Reminiscenčního Centra z.s.​, PhDr. Hanou Janečkovou, PhD.