08.01.2019
18:00

Vyšetření paměti a diagnostika syndromu demence

Mgr. Hana Marková, Mgr. Adéla Fendrych Mazancová a Mgr. Kateřina Čechová

Vyšetření paměti je jen jednou ze součástí komplexního vyšetření při podezření na demenci nebo jinou kognitivní poruchu. Díky takovému vyšetření je možné včas stanovit přesnou diagnózu nebo naopak vyvrátit některé obavy. Ne vždy totiž musí stejné příznaky znamenat stejný výsledek, a tedy ne vždy je ztráta paměti jasným ukazatelem demence.

Jak ale takové vyšetření probíhá? Pro koho je určeno a jak jsou jeho výsledky přesné? Lze jít na takové vyšetření preventivně? Při jakých příznacích?

Hosty lednového setkání budou stejně jako minulý rok velmi sympatické neuropsycholožky Mgr. Hana Marková, Mgr. Adéla Fendrych Mazancová a Mgr. Kateřina Čechová.