06.02.2018
18:00

Více pohody v domácí péči

Mgr, Kateřina Pinkasová a Mgr. Jarka Švarcbachová

Každodenní péče o blízkého člověka může být někdy náročná a to navzdory tomu, jak moc se máme rádi. Občas je těžké najít společnou řeč a zdánlivě ještě těžší je najít společné aktivity. Lidé s demencí bývají často konfrontováni s tím, co již nedokáží a jakých chyb se dopouští, což může vést k frustraci všech zúčastněných. Existují ovšem činnosti, přístup a možnosti, které jim dodají více soběstačnosti a pečujícím více pohody.

Na únorovém setkání si ukážeme konkrétní tipy inspirované kanadskou metodologií DementiAbility, která v duchu Montessori principů podporuje samostatnost a důstojnost lidí s demencí. Po absolvování workshopu vedeného právě kanadskou odbornicí v oblasti gerontologie a demencí Gail Elliot, budou naši hosté Mgr. Kateřina Pinkasová a Mgr. Jarka Švarcbachová vyprávět o tom, jak na základě principu „pomoz mi, abych to dokázal sám“, vytvořit doma příjemné a inspirativní prostředí. Možností, jak v domácí péči využít potenciál člověka s demencí, je totiž spousta. Ukážeme si proto konkrétní pomůcky a aktivity, které můžete doma se svými blízkými využít, a zvýšit tak díky tomu jejich důstojnost, radost a pocit sounáležitosti.