05.06.2018
18:00

Úpravy domácího prostředí při péči

Anežka Prokopová, MSc.

Pro člověka s demencí může být domov velmi důležitým místem. S ubývajícími schopnostmi a vzpomínkami mu mohou důvěrně známé prostředí, činnosti, předměty, místnosti a rituály s nimi spojené pravidelně připomínat, kým je, a dodávat mu tak větší sebedůvěru, nezávislost a jistotu. S postupující nemocí se však může vnímání prostoru jako takového měnit. Ztráta orientace, paměti, úsudku a schopnosti učit se nové postupy jsou jedny z možných projevů Alzheimerovy choroby, a proto co bylo dříve bezpečným a příjemným místem, může být pro člověka s demencí najednou místem, které je matoucí a nesrozumitelné. V některých případech může navíc špatná interpretace okolního prostředí způsobit i potenciálně velmi nebezpečné situace, a je proto vhodné domácí prostředí upravit tak, aby bylo nejen přívětivé a srozumitelné, ale také bezpečné.

O tom, jak toho dosáhnout, přijde popovídat naše moderátorka Anežka Prokopová, MSc., která se ve své běžné praxi zabývá právě navrhováním a úpravami prostředí pro lidi s Alzheimerovou nemocí.