Příští Alzheimer Café

15.09.
17:00

AC Chomutov – Co je to demence a jak s ní žít

Ing. Jitka Andresová

Jak se dostat k diagnóze? Jaká jsou onemocnění způsobující syndrom demence? Jaké jsou jejich projevy? Je možná prevence? Kam se obrátit o pomoc? Jak mám komunikovat s lidmi s demencí? Na tyto a další otázky bude v rámci
historicky prvního Alzheimer Café v Chomutově odpovídat zkušená poradkyně poradny Alzheimer Point, Ing. Jitka Andresová.
Jitka je též spoluautorkou knihy V bludišti jménem Alzheimer, kterou návštěvníkům Alzheimer Café představí, zájemci si knihu mohou na místě i zakoupit.

Alzheimer café se bude konat v Café Atrium, Palackého 4995/85, Chomutov – areál městské knihovny. Moc se na Vás těšíme.

Letní přestávka

V létě pravidelné Alzheimer Café není. Přejeme Vám i Vašim blízkým hezké léto a budeme se na Vás opět moc těšit v září.

Další témata připravujeme

Další témata i s jejich řečníky zde budeme průběžně zveřejňovat.

—- Minulá Alzheimer Café —-

Default text value

01.06.
18:00

VIDEO: Možnosti komunikace a kontaktu – validační přístup

Mgr. Renáta Nentvichová Novotná

Ke shlédnutí ZDE.

Péče o člověka s demencí s sebou přináší svá úskalí, ať už probíhá v domácím nebo institucionálním prostředí. Jak rodinní pečovatelé, tak i profesionálové se mohou setkat se situacemi, které jsou pro ně náročné a obtížně řešitelné. Jednou z možností, která pečujícím může pomoci v kontaktu a komunikaci s nemocnými, je Validace podle Naomi
Feil ® .
Jde o komunikační metodu umožňující pečujícím lépe porozumět lidem s demencí, a zmírnit tak případný stres, nervozitu či agresivitu. O principech validace, která může pozitivně ovlivnit vzájemný vztah, si budeme povídat s Mgr. Renátou Nentvichovou Novotnou, sociální pracovnicí a lektorkou validace.

04.05.
18:00

VIDEO – Aktivizace v domácí péči

Klára Cingrošová a Radka Franců

Ke shlédnutí ZDE.

Při péči často hledáme inspiraci na aktivity v domácím prostředí, které pomohou zpestřit volný čas s blízkými s demencí.

Spoluautorky knihy „Taneční v noční košili – 52 příběhů pro oživení vzpomínek“ Klára Cingrošová a Radka Franců představí, jak lze prostřednictvím příběhů z knihy oživit vlastní vzpomínky. Ukáží na praktických příkladech, jak vybavené vzpomínky tvořivým způsobem zaznamenat a jak je následně vhodně využít.

Na setkání též představí i své další interaktivní knihy pro seniory, které pomohou citlivě procvičit paměť v domácím prostředí. „Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti“, „Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti“, „Jak jsme vařili a jedli“.

06.04.
18:00

VIDEO – Umělá inteligence jako empatický pomocník?

Mgr. Markéta Vaňková a Mgr. Ondřej Hrách

Ke shlédnutí ZDE.

Může konverzační umělá inteligence nahradit lidskou komunikaci? Určitě ne. Ale lze ji užitečně využít v oblasti duševního zdraví? Dokážou technologie pomáhat lidem s psychickými potížemi, pocity úzkosti a osamění či problémy s pamětí? A měli bychom se z “mluvících robotů” radovat, anebo se jich obávat? Odpověď není jednoznačná a vztahuje se k jednotlivcům, jejich přístupu k technologiím a taky životním zkušenostem.  

Naši hosté, Mgr. Markéta Vaňková a Mgr. Ondřej Hrách ze společnosti Promethist nám povyprávějí o tom, jak může probíhat interakce mezi člověkem a konverzačními technologiemi, a představí možnosti jejich využití i pro pacienty s počínající Alzheimerovou nemocí. Dozvíme se, pro koho mohou být konverzační technologie vhodným společníkem, jaké jsou jejich přednosti a limity, a proč určitě nehrozí, že nahradí lidské pečovatele a terapeuty. Moderátorka rozhovoru, Jarka Švarcbachová z Nadačního fondu Seňorina doplní tipy na další technologie a jejich využití v péči o osoby s Alzheimerovou nemocí a jiným hendikepem.

Vzhledem k součané situaci proběhne událost formou video rozhovoru, který zveřejníme na našich fb stránkách.

02.03.
18:00

Alzheimerova nemoc a životní styl

MUDr. Kateřina Sheardová, PhD

Ke shlédnutí ZDE.

Zdravý životní styl je často zmiňován v souvislosti s civilizačními onemocněními, převážně kardiovaskulárními. Již méně se mluví o tom, že má též vliv na proces zdravého stárnutí a působí jako prevence vzniku neurodegenerativních onemocnění, jakým je například Alzheimerova nemoc.
Jaké oblasti života můžeme ovlivnit, abychom ochránili svoji paměť a ostatní kognitivní funkce? Jaká jsou specifika těchto oblastí u lidí s demencí? Jaká fyzická a mentální aktivita je vhodná? Jaký typ stravy je prospěšný a čeho je třeba se vyvarovat? Jak pečovat o své duševní zdraví i duchovní stránku života?


Na tyto i další otázky týkající se vlivu zdravého způsobu života na ochranu paměti se budeme na březnovém setkání ptát neuroložky MUDr. Kateřiny Sheardové PhD z Poradny pro poruchy paměti v ICRC – Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Vzhledem k součané situaci proběhne událost formou video rozhovoru, který zveřejníme na našich fb stránkách.

02.02.
18:00

VIDEO – Stres a krizové situace u lidí s demencí

Dr. Eva Nouzová, PhD

Ke shlédnutí ZDE.

V životě každého z nás se objevují situace, které jsou pro nás náročné. Situace, kdy si nevíme rady, kdy jsme rozrušení, nešťastní nebo ve stresu. O to více toto platí pro lidi s demencí.
Ti však mohou mít vlivem onemocnění větší potíže s vyjádřením a
uchopením příčiny svého aktuálního rozpoložení. Tento úkol i s jeho řešením tak často zůstává na pečujících, pro které může být často těžké některé situace, projevy chování, emoce nebo nálady rozklíčovat.


Na únorovém setkání si proto s psycholožkou Dr. Evou Nouzovou, PhD povíme, jaké situace mohou stres u lidí s demencí způsobovat, co k nim vede a proč. Budeme si povídat také o tom, jak lze ke stresovým situacím přistupovat, jaké jsou strategie, které mohou nám a našemu blízkému pomoci.

05.01.
18:00

VIDEO – Kde a jak žádat o podporu v péči?

Aneta Ečeková Maršálová

Ke shlédnutí ZDE.

Péče o člověka s demencí je velmi náročná nejen psychicky a emočně, ale i fyzicky a finančně.

O jaké příspěvky můžete žádat a jak probíhá jejich přiznání? Na co si dát pozor při podání žádostí? Jak prokazovat využití příspěvku na péči? Jaké sociální služby je možné využívat?

Jak postupovat při žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku a jak financovat její pořízení? O jaké pomůcky na poukaz si můžete říct praktickému lékaři či jiným specialistům?

Co je to Seniorská obálka a Euroklíč?

Na tyto a další otázky bude tentokrát odpovídat paní Aneta Ečeková Maršálová, spolumajitelka společnosti Paleta služeb s.r.o.