Příští Alzheimer Café

02.11.
18:00

Přechod z domácí péče do zařízení

Mgr. Lucie Škarvadová Dis. a Bc. Pavlína Tonarová

Jak vybrat vhodné zařízení sociální péče? Jak pomoci obtížnému procesu přechodu z domova do zařízení? Jak vybavit pokoj a co mít s sebou? Jak podpořit klienta a adaptační proces?
Na toto téma si budeme povídat s odbornicemi z praxe, zkušenými sociálními pracovnicemi Mgr. Lucií Škarvadovou Dis., z Domova Vlčí mák při ÚVN a Bc. Pavlínou Tonarovou z Domova Pod Kavčí skalou.

Další témata připravujeme

Další témata i s jejich řečníky zde budeme průběžně zveřejňovat.

—- Minulá Alzheimer Café —-

Default text value

05.10.
18:00

Prevence – lze se rozvoji demence bránit?

PhDr. Hana Georgi, Ph.D.

Syndrom demence patří mezi nejobávanější nemoci stáří mimo jiné proto, že je spojen se závislostí na ostatních. Může vzniknout z řady různých příčin a u řady z těchto příčin není navzdory intenzivním výzkumům zatím přesně známý mechanismus jejich vzniku. Přestože zatím neexistuje jednoznačný a spolehlivý recept, je možné pro sebe v tomto ohledu udělat hodně, a snížit tak významně riziko rozvoje demence. A to v každém věku. Tomuto tématu se budeme věnovat společně s geropsycholožkou PhDr. Hanou Georgi, Ph.D.

15.09.
17:00

AC Chomutov – Co je to demence a jak s ní žít

Ing. Jitka Andresová

Jak se dostat k diagnóze? Jaká jsou onemocnění způsobující syndrom demence? Jaké jsou jejich projevy? Je možná prevence? Kam se obrátit o pomoc? Jak mám komunikovat s lidmi s demencí? Na tyto a další otázky bude v rámci
historicky prvního Alzheimer Café v Chomutově odpovídat zkušená poradkyně poradny Alzheimer Point, Ing. Jitka Andresová.
Jitka je též spoluautorkou knihy V bludišti jménem Alzheimer, kterou návštěvníkům Alzheimer Café představí, zájemci si knihu mohou na místě i zakoupit.

Alzheimer café se bude konat v Café Atrium, Palackého 4995/85, Chomutov – areál městské knihovny. Moc se na Vás těšíme.

07.09.
18:00

Právní ochrana člověka s demencí

JUDr. Barbora Steinlauf (Vráblová), MA, Ph.D.

Setkání pečujících, lidí s demencí i odborníků s právničkou zabývající se medicínským právem JUDr. Barborou Steinlauf (Vráblovou), MA, Ph.D., tentokrát na téma právní ochrany člověka s demencí.

Jaké jsou možnosti zastupování a ochrany člověka s demencí? Do kdy může člověk s demencí jednat sám za sebe? Jaké náležitosti mají jednotlivé instituty zastupování a k čemu opravňují? Kdy žádat o opatrovnictví? Jaká jsou práva a povinnosti opatrovníka? Co je to dříve vyslovené přání?

Nově se toto setkání uskuteční v Pražírně Voznice na adrese Na Poříčí 1041/12, Praha 1, 110 00.

Letní přestávka

V létě pravidelné Alzheimer Café není. Přejeme Vám i Vašim blízkým hezké léto a budeme se na Vás opět moc těšit v září.

01.06.
18:00

VIDEO: Možnosti komunikace a kontaktu – validační přístup

Mgr. Renáta Nentvichová Novotná

Ke shlédnutí ZDE.

Péče o člověka s demencí s sebou přináší svá úskalí, ať už probíhá v domácím nebo institucionálním prostředí. Jak rodinní pečovatelé, tak i profesionálové se mohou setkat se situacemi, které jsou pro ně náročné a obtížně řešitelné. Jednou z možností, která pečujícím může pomoci v kontaktu a komunikaci s nemocnými, je Validace podle Naomi
Feil ® .
Jde o komunikační metodu umožňující pečujícím lépe porozumět lidem s demencí, a zmírnit tak případný stres, nervozitu či agresivitu. O principech validace, která může pozitivně ovlivnit vzájemný vztah, si budeme povídat s Mgr. Renátou Nentvichovou Novotnou, sociální pracovnicí a lektorkou validace.

04.05.
18:00

VIDEO – Aktivizace v domácí péči

Klára Cingrošová a Radka Franců

Ke shlédnutí ZDE.

Při péči často hledáme inspiraci na aktivity v domácím prostředí, které pomohou zpestřit volný čas s blízkými s demencí.

Spoluautorky knihy „Taneční v noční košili – 52 příběhů pro oživení vzpomínek“ Klára Cingrošová a Radka Franců představí, jak lze prostřednictvím příběhů z knihy oživit vlastní vzpomínky. Ukáží na praktických příkladech, jak vybavené vzpomínky tvořivým způsobem zaznamenat a jak je následně vhodně využít.

Na setkání též představí i své další interaktivní knihy pro seniory, které pomohou citlivě procvičit paměť v domácím prostředí. „Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti“, „Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti“, „Jak jsme vařili a jedli“.

06.04.
18:00

VIDEO – Umělá inteligence jako empatický pomocník?

Mgr. Markéta Vaňková a Mgr. Ondřej Hrách

Ke shlédnutí ZDE.

Může konverzační umělá inteligence nahradit lidskou komunikaci? Určitě ne. Ale lze ji užitečně využít v oblasti duševního zdraví? Dokážou technologie pomáhat lidem s psychickými potížemi, pocity úzkosti a osamění či problémy s pamětí? A měli bychom se z “mluvících robotů” radovat, anebo se jich obávat? Odpověď není jednoznačná a vztahuje se k jednotlivcům, jejich přístupu k technologiím a taky životním zkušenostem.  

Naši hosté, Mgr. Markéta Vaňková a Mgr. Ondřej Hrách ze společnosti Promethist nám povyprávějí o tom, jak může probíhat interakce mezi člověkem a konverzačními technologiemi, a představí možnosti jejich využití i pro pacienty s počínající Alzheimerovou nemocí. Dozvíme se, pro koho mohou být konverzační technologie vhodným společníkem, jaké jsou jejich přednosti a limity, a proč určitě nehrozí, že nahradí lidské pečovatele a terapeuty. Moderátorka rozhovoru, Jarka Švarcbachová z Nadačního fondu Seňorina doplní tipy na další technologie a jejich využití v péči o osoby s Alzheimerovou nemocí a jiným hendikepem.

Vzhledem k součané situaci proběhne událost formou video rozhovoru, který zveřejníme na našich fb stránkách.