05.11.2019
18:00

Stres a krizové situace u lidí s demencí

Dr. Eva Nouzová, PhD

V životě každého z nás se objevují situace, které jsou pro nás náročné. Situace, kdy si nevíme rady, kdy jsme rozrušení, nešťastní nebo ve stresu. To samé platí pro lidi s demencí. Ti však mohou mít vlivem onemocnění větší potíže s pojmenováním a uchopením příčiny svého aktuálního rozpoložení, a tento úkol i s jeho řešením tak často zůstává na jejich pečujících.

Pro ty ale může být často těžké některé situace, projevy chování, emoce nebo nálady rozklíčovat. Na listopadovém setkání si proto s psycholožkou Dr. Evou Nouzovou, PhD povíme, jaké situace mohou stres u lidí s demencí způsobovat, co k nim vede a proč. Budeme si povídat také o tom, jak lze ke stresovým situacím přistupovat, jaké jsou strategie, které mohou nám a našemu blízkému pomoci, nebo o tom, jak v tom všem nezapomínat také na sebe a vlastní psychickou pohodu.