03.12.2019
18:00

Reminiscence aneb vzpomínky v životě lidí s demencí

Mgr. Hana Čížková, Ing. Jitka Andresová

Zdá se, že lidé s demencí ztrácejí paměť. Není to však příliš zjednodušující tvrzení? Pokud se soustředíme na dlouhodobou paměť a na to, co zůstalo zachováno, zjišťujeme, že lidé s demencí stále mnoho věcí zvládnou. Uvědomíme si, že to jsou stále titíž lidé jako dřív a mění se jen způsob, jak s nimi komunikovat a jak posilovat vzájemný vztah. Právě znalost životního příběhu konkrétního člověka a orientace na to, co ve vzpomínkách zůstává, může být cestou k lepší kvalitě života jak lidí s demencí, tak těch, kteří o ně pečují a jsou s nimi v kontaktu. Se vzpomínkami lze pracovat pomocí reminiscenčních technik, které v rámci Alzheimer Café představíme.

O možnostech využití vzpomínek při péči o seniory s demencí si budeme povídat s Hanou Čížkovou a Jitkou Andresovou, členkami Reminiscenčního centra, které se věnují lektorské činnosti a poradenství pro rodiny, které pečují o svého blízkého s demencí.