02.04.2019
18:00

Plánování péče

JUDr. Barbora Vráblová, MA.

Plánování péče může rodinám, pečujícím i samotným nemocným pomoci připravit se na některé situace, které mohou v průběhu onemocnění nastat, a domluvit se včas na jejich řešení. Se správnými znalostmi si lze včas zodpovědět různé otázky, a předejít tak možným nepříjemnostem V rámci plánování péče může být například sepsáno tzv. dříve vyslovené přání. To umožňuje každému zamyslet se a rozhodnout dopředu o tom, jak o něj má nebo nemá být pečováno ve chvílích, kdy sám již nebude takového rozhodování schopen. Jak ale začít a nad čím uvažovat? S kým svá přání konzultovat? A jak o tom všem společně mluvit? Poradíme se s právničkou zabývající se medicínským právem, JUDr. Barborou Vráblovou, MA.