O projektu

Celý koncept Alzheimer Café vznikl v Holandsku. První takové setkání se zde uskutečnilo v roce 1997 na popud psychologa Bere Miesena. Ten si během své praxe všiml, že lidem s demencí i jejich pečujícím dělá velké potíže o nemoci otevřeně hovořit. Navzdory dobré lékařské péči se lidem jen málokdy dostávalo podpory ohledně méně viditelných, ale velmi citlivých dopadů nemoci na člověka a jeho okolí, a celé téma tak obestíralo jakési tabu. První Alzheimer Café proto vzniklo jako místo, kde mohou lidé o nemoci bez ostychu hovořit a dozvědět se o mnoha jejích aspektech víc. Setkání měla s postupem času díky své neformálnosti, přátelské a jedinečné atmosféře obrovský úspěch a brzy se rozšířila i do jiných měst a zemí.

Takováto věc je dle našeho názoru potřeba také u nás. Dali jsme proto dohromady zkušenosti a krásné zážitky právě z holandských Alzheimer Café, příjemnou atmosféru Centra Seňorina a po absolvování školení přímo u pana Miesena jsme společně s velkou pomocí dalších lidí vytvořili první Alzheimer Café v Praze.

Velmi nám s tím pomáhají nejen organizace, ale také jednotliví lidé. Jejich pomoci si nesmírně vážíme a doufáme, že každé Alzheimer Café dostojí jejich důvěry.