O projektu

Koncept Alzheimer Café vznikl v Holandsku. První takové setkání se zde uskutečnilo v roce 1997 na popud psychologa Bere Miesena. Ten si během své praxe všiml, že lidem s demencí i jejich pečujícím dělá velké potíže o nemoci otevřeně hovořit. Navzdory dobré lékařské péči se lidem jen málokdy dostávalo podpory ohledně méně viditelných, ale velmi citlivých dopadů nemoci na člověka a jeho okolí, a celé téma tak obestíralo jakési tabu. První Alzheimer Café proto vzniklo jako místo, kde mohou lidé o nemoci bez ostychu hovořit a dozvědět se o mnoha jejích aspektech víc. Setkání měla s postupem času díky své neformálnosti, přátelské a jedinečné atmosféře obrovský úspěch a brzy se rozšířila i do jiných měst a zemí.

Takováto věc je dle našeho názoru potřeba také u nás. Dali jsme proto dohromady zkušenosti a krásné zážitky právě z holandských Alzheimer Café a po absolvování školení přímo u pana Miesena jsme společně s velkou pomocí dalších lidí vytvořili první Alzheimer Café v Praze. Projekt realizujeme pod záštitou Alzheimer nadačního fondu a Nadačního fondu Seňorina.

Velmi nám s tím pomáhají také další organizace a jednotlivci. Jejich pomoci si nesmírně vážíme a doufáme, že každé Alzheimer Café dostojí jejich důvěry.


Jak nás můžete podpořit

Dárcovská SMS
Nově nás můžete podpořit formou DMS ve tvaru DMS ALZHEIMERCAFE 30, DMS ALZHEIMERCAFE 60, DMS ALZHEIMERCAFE 90 nebo DMS ALZHEIMERCAFE 190 na čísle 87 777.
Cena DMS je 30, 60, 90 nebo 190 Kč.
Více informací na www.darcovskasms.cz

Darujme.cz
Přispět na realizaci jednotlivých setkání můžete také na webu Darujme.cz