01.06.2021
18:00

VIDEO: Možnosti komunikace a kontaktu – validační přístup

Mgr. Renáta Nentvichová Novotná

Ke shlédnutí ZDE.

Péče o člověka s demencí s sebou přináší svá úskalí, ať už probíhá v domácím nebo institucionálním prostředí. Jak rodinní pečovatelé, tak i profesionálové se mohou setkat se situacemi, které jsou pro ně náročné a obtížně řešitelné. Jednou z možností, která pečujícím může pomoci v kontaktu a komunikaci s nemocnými, je Validace podle Naomi
Feil ® .
Jde o komunikační metodu umožňující pečujícím lépe porozumět lidem s demencí, a zmírnit tak případný stres, nervozitu či agresivitu. O principech validace, která může pozitivně ovlivnit vzájemný vztah, si budeme povídat s Mgr. Renátou Nentvichovou Novotnou, sociální pracovnicí a lektorkou validace.