04.06.2024
18:00

Jak informovat okolí o Alzheimerově nemoci našeho blízkého?

Mgr. Eva Malovcová

– S čím se v každodenním životě potýkají neformální pečující?
– Jaké jsou největší překážky v tom, abychom o své blízké pečovali sami? Nevědomost? Strach? Nebo legislativa?
– A jak se těch překážek zbavit?
– Jak obecně komunikovat s veřejností o demenci, jak informovat okolí, jak vysvětlovat, o co vlastně jde?
– Jak jednoduše vysvětlit, co je demence a jaké jsou její projevy?
– O co bychom měli naše okolí požádat?
– S jakými problémy se nejčastěji potýkají neformální pečující a jak je řešit?
– Na jaké reakce okolí se musí pečující připravit? 

Přijďte si popovídat s červnovým hostem, kterým bude zástupkyně společnosti Dementia. Tato společnost pomáhá lidem s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence a také s osvětou nemoci ve veřejném prostoru.