U nás

Alzheimer Café je příjemným a neformálním místem pro setkávání lidí s demencí, jejich blízkých a odborníků. Každé první úterý v měsíci tu mohou všichni návštěvníci společně s ostatními sdílet nejen své obavy, ale i zkušenosti a radosti spojené s péčí. V bezpečném prostředí se zde lidé za podpory zvaných odborníků dozvídají o různých tématech a zejména také o tom, že v tom, navzdory zdání, nikdy nejsou sami.

Proč to děláme?

Z vlastní zkušenosti víme, jak těžko se ostatním lidem předává, co vše Alzheimerova choroba a jiné demence do rodiny přináší. Protože o potížích, se kterými se musíme dennodenně potýkat, se mluví jen stěží, často se v tomto těžkém období ocitáme my i ti, o které pečujeme, sami. Alzheimer Café nabízí možnost najít právě v této době tolik potřebné spojence. Nabízí možnost setkat se jednou za měsíc s lidmi, kteří prochází tím samým, a s pomocí zvaných odborníků zde společně získat nejen informace, ale také útěchu a povzbuzení.
Snahou Alzheimer Café je mimo jiné také toto téma více otevřít, pomoci lidem o něm více a bez ostychu hovořit, a nabídnout jim tak možnost začít v přátelském prostředí hledat pomocnou ruku.

Pro koho je Alzheimer Café?

Alzheimer Café nabízí prostor pro setkávání lidí s demencí společně s jejich blízkými, přáteli, sousedy nebo kýmkoliv dalším, kdo si přeje dozvědět se o demencích více. Srdečně vítán je kdokoliv, koho toto téma zajímá, ať už z osobních, profesních nebo jiných důvodů. Kouzlo Alzheimer Café setkání spočívá právě v tom, že nabízí prostor nejen pro pečující, ale také pro lidi s demencí. Ti, pokud jim to nemoc dovoluje, mohou přijít v jakékoliv její fázi. Společně si tak v Alzheimer Café mohou všichni navzájem poradit, na chvíli na nemoc zapomenout a užít si plnohodnotné a bezstarostné chvilky ve společnosti ostatních.  

Jak to funguje?

Přáli bychom si, aby neutrální půda Alzheimer Café byla zdrojem nápadů a vzájemné pomoci. Na každé setkání je proto zván někdo z řad odborníků, kdo formou rozhovoru s moderátorem poskytuje zajímavé informace o konkrétním tématu a na koho se mohou návštěvníci obrátit s dotazy. V ostatním čase návštěvníci Alzheimer Café potkávají především jeden druhého. Nad hrnkem kávy si tak mohou vyměnit cenné zkušenosti a informace s vědomím, že nejsou sami, kdo prochází stejně těžkým obdobím. 

O čem jsou jednotlivá témata?

Jednotlivá témata jsou vybírána tak, aby návštěvníkům pomohla pochopit nejen to, proč a jak demence postupuje a co s sebou přináší. Dotýkají se také citlivých otázek, které při péči vyvstávají a se kterými se jak lidé s demencí, tak jejich pečující musí vyrovnávat. Některá témata jsou náročná a citlivá, ale věříme, že když o nich budeme schopni mluvit, snáz se s nimi vyrovnáme.

Jak dlouho Alzheimer Café trvá?

Snažíme se, aby všechna setkání byla co nejméně formální, a tak ani čas není přísně regulovaný. Některé části večera však své časové ohraničení mají, a většinou se tak délka jednotlivých Alzheimer Café pohybuje okolo dvou hodin.

Jak samotný večer probíhá?

Návštěvníci mohou přicházet kdykoliv mezi mezi 17:30 a 18:00, dát si kafe či čaj a udělat si pohodlí. Následuje vždy zhruba dvacetiminutový rozhovor moderátora s hostem, během kterého je představeno dané téma. Po pauze, která následuje, se mohou návštěvníci ve společné diskusi zeptat hosta i ostatních návštěvníku na cokoliv, co je k tématu zajímá. Po skončení tohoto programu jsou všichni vítání ještě chvíli zůstat, popovídat si, a celý večer tak společně uzavřít.

Kde a kdy se Alzheimer Café koná?

Alzheimer Café se koná vždy každé první úterý v měsíci od 18:00. Setkání se nově konají v kavárně Pražírna Voznice.

Kolik to stojí?

Díky podpoře našich dárců, které si velmi vážíme, je Alzheimer Café pro všechny účastníky zcela zdarma. Stačí jen dobrá nálada a chuť dozvědět se společně o demencích něco nového.

Jak se mohu přihlásit?

Na jednotlivá Alzheimer Café se nemusíte předem ani na místě nijak zapisovat. Přijít a odejít můžete kdykoliv a účast na jednom setkání Vás nijak nezavazuje k těm dalším. Takže pokud budete mít chuť, stačí prostě jen přijít, moc rádi Vás uvidíme.