06.03.2018
18:00

Dříve vyslovené přání a etika při péči

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Dříve vyslovené přání umožňuje každému rozhodnout dopředu o tom, jak o něj má nebo nemá být pečováno ve chvílích, kdy sám již nebude takového rozhodování schopen. Ačkoliv je u nás tento nástroj stále ještě v počátcích svého užívání, sepsat takové přání může kdokoliv a mělo by být respektováno. Vyjádřit takto svou vůli o tom, co je pro něho v průběhu nemoci a v závěru života důležité a přirozené, může proto také člověk s demencí.

Jak ale začít? S kým svá přání konzultovat? Na základě čeho je formulovat a jak? Co to v budoucnu znamená pro rodinu a blízké? A jak se vůbec s takovýmto plánováním smířit?

Nejen o tom si budeme povídat s MUDr. ThLic. Jaromírem Matějkem, Ph.D., Th.D., lékařem a etikem specializujícím se právě na problematiku dříve vyslovených přání.