26.07.2017
18:00

Domácí péče v duchu Montessori principů

Mimořádně v Hotelu International Prague

“O montessori metodě se běžně hovoří v souvislosti se vzděláváním dětí, již málokdo ví, že tuto metodu je možné využít také při práci se seniory a to především u těch, kteří trpí demencí. Filosofie Montessori je založena na principu “pomoz mi, abych to dokázal sám”. Hlavním cílem je zacházet se staršími lidmi s respektem a důstojností, která jim umožní samostatně žít a rozhodovat se, jak je to jen možné.” (http://agingsymposium.com/)

Lidé s demencí bývají často konfrontováni s tím, co již nedokáží a jakých chyb se dopouští. Péče v duchu Montessori principů se zaměřuje naopak na to, co člověk ještě navzdory věku či nemoci zvládne a co mu umožní zůstat součástí běžného života. Možnost zapojit se, někdy i zdánlivými drobnostmi, do dění v domácnosti může člověku s demencí přinést cenný pocit sounáležitosti, normálnosti a užitečnosti. Možností, jak v domácí péči potenciál člověka využít a jak díky tomu zvýšit jeho důstojnost a radost, je spousta.

Proto jsme moc rádi, že speciální červencové Alzheimer Café proběhne právě na toto téma, navíc přímo v rámci konference s názvem The First Montessori Aging & Dementia Symposium Prague 2017 v Hotelu International Prague. Hosty budou milé dámy z Kanady, které se tímto tématem zabývají a které rády zodpoví naše i Vaše dotazy. Rozhovory budou probíhat v anglickém jazyce, ale vše včetně Vašich otázek bude tlumočeno.

Mimořádně se tedy mění pouze místo a datum setkání. Ostatní zůstává tak, jak je nám to všem milé. Vstup na Alzheimer Café bude v rámci symposia zdarma, začneme jako obvykle v 18:00 a jako vždy se na Vás moc těšíme.