02.05.2023
18:00

Člověk s demencí a vybavení domácnosti

Martina Tesařová a Alena Štěpánová


Stejně jako člověku, který má zlomenou nohu, usnadní pohyb berle, tak i pro nemocné s demencí
existují pomůcky, které usnadní běžný režim nejen jim, ale i těm, kdo o ně pečují. A nejde jen o běžné
denní úkony, ale o trénink behaviorálních schopností a také hru. A jak se vůbec změní domácnost,
když ji sdílíme s člověkem, u něhož byla diagnostikována demence? Na co si dát pozor, co odstranit
z bytu a co naopak pořídit? Jaké pomůcky usnadní život a jak nemocného člověka zabavit? To je
oblast, ve které zpočátku tápou úplně všichni. Proto jsme do květnového Alzheimer Café pozvali hned
dvě odbornice na péči v domácím prostředí – vedoucí odlehčovacích služeb organizace Cesta domů
Martinu Tesařovou a její kolegyni Alenu Štěpánovou. Obě dámy mají obrovské zkušenosti s péčí o
pacienty v domácím prostředí a velmi rády se o ně podělí.