03.10.2017
18:00

Jak a kdy se rozloučit?

prim. MUDr. Irena Závadová

Co to je paliativní péče a jaká jsou její specifika u lidí s demencí? Jaké komplikace přinášejí pokročilá stadia demence? Co vše můžeme udělat a co naopak nedělat pro zlepšení kvality života našeho blízkého? Autonomie pacientů a dříve vyslovené přání. Doprovázení rodin při umírání blízkého s demencí, jak a kdy se rozloučit?

Na tyto a další otázky ohledně paliativní péče a závěru života si budeme povídat s primářkou domácího hospice Cesta domů MUDr. Irenou Závadovou.

05.09.2017
18:00

Doma nebo domov?

MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph. D.

Od září opět startujeme pravidelná měsíční setkávání, tentokrát na téma spojené s nesnadným rozhodováním o formě pečování. Takové rozhodování s sebou nese mnoho různých otázek. Jak zajistit co nejlepší péči pro našeho blízkého s demencí? Chci pečovat doma, jak na to? Jaké jsou možnosti podpory domácí péče? Nezvládám již pečovat doma, jak mám postupovat dál? Jak komunikovat s blízkým o přemístění do domova? Jaká jsou kritéria výběru vhodného domova?

Na tyto a další otázky týkající se péče o blízkého s demencí se budeme ptát našeho hosta, zkušeného geriatra a praktického lékaře MUDr. Mgr. Daniela Hudečka, Ph.D. Samozřejmě se budete moci ptát na vše, co Vás k tomuto tématu zajímá. Těšíme se opět na Vás i Vaše blízké.

01.08.2017

V červenci a srpnu pravidelné Alzheimer Café nebude. Přejeme Vám i Vašim blízkým hezké léto a budeme se na Vás opět moc těšit v září.

26.07.2017
18:00

Domácí péče v duchu Montessori principů

Mimořádně v Hotelu International Prague

“O montessori metodě se běžně hovoří v souvislosti se vzděláváním dětí, již málokdo ví, že tuto metodu je možné využít také při práci se seniory a to především u těch, kteří trpí demencí. Filosofie Montessori je založena na principu “pomoz mi, abych to dokázal sám”. Hlavním cílem je zacházet se staršími lidmi s respektem a důstojností, která jim umožní samostatně žít a rozhodovat se, jak je to jen možné.” (http://agingsymposium.com/)

Lidé s demencí bývají často konfrontováni s tím, co již nedokáží a jakých chyb se dopouští. Péče v duchu Montessori principů se zaměřuje naopak na to, co člověk ještě navzdory věku či nemoci zvládne a co mu umožní zůstat součástí běžného života. Možnost zapojit se, někdy i zdánlivými drobnostmi, do dění v domácnosti může člověku s demencí přinést cenný pocit sounáležitosti, normálnosti a užitečnosti. Možností, jak v domácí péči potenciál člověka využít a jak díky tomu zvýšit jeho důstojnost a radost, je spousta.

Proto jsme moc rádi, že speciální červencové Alzheimer Café proběhne právě na toto téma, navíc přímo v rámci konference s názvem The First Montessori Aging & Dementia Symposium Prague 2017 v Hotelu International Prague. Hosty budou milé dámy z Kanady, které se tímto tématem zabývají a které rády zodpoví naše i Vaše dotazy. Rozhovory budou probíhat v anglickém jazyce, ale vše včetně Vašich otázek bude tlumočeno.

Mimořádně se tedy mění pouze místo a datum setkání. Ostatní zůstává tak, jak je nám to všem milé. Vstup na Alzheimer Café bude v rámci symposia zdarma, začneme jako obvykle v 18:00 a jako vždy se na Vás moc těšíme.

04.07.2017

V červenci a srpnu pravidelné Alzheimer Café nebude. Přejeme Vám i Vašim blízkým hezké léto a budeme se na Vás opět moc těšit v září.

06.06.2017
18:00

Jak spolu při péči komunikovat?

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Vlivem postupující demence mohou lidé přicházet o schopnost komunikovat tak, jak jsme běžně zvyklí. Neznamená to však, že již nemají, co říct, nebo že nemají pocity a potřeby, které by chtěli se svým okolím sdílet. Vhodná a citlivá komunikace je právě proto ve všech fázích nemoci velmi důležitá. Vzájemné porozumění může snížit míru frustrace a pomoci pochopit chování člověka s demencí ve chvílích, kdy už jej on sám není schopen vysvětlit.

Jak spolu ale správně komunikovat? Čemu se vyvarovat? Jak předcházet nedorozumění a následnému stresu? Jaké verbální a nonverbální prostředky nám mohou pomoci? Jak se spolu domluvit v různých fázích nemoci? A jak k sobě navzdory nemoci a jejím důsledkům najít cestu?

Na toto téma přijal pozvání doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. a my se na něho i na Vás opět moc těšíme!

 

02.05.2017
18:00

Krizové situace – jak jim při péči předejít a jak je řešit?

Mgr. Klára Gramppová Janečková, Elpida o.p.s.

Hostem květnového setkání byla Mgr. Klára Gramppová Janečková z Linky seniorů společnosti Elpida o.p.s.. Linka seniorů (800 200 007) je anonymní a bezplatná telefonická krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi. Obrátit se na ně může kdokoliv s jakoukoliv starostí, případně i radostí, pokud ji nemá s kým sdílet. https://elpida.cz/linka-senioru

Protože častým tématem hovorů bývají mimo jiné také demence a péče o seniory, jsme moc rádi, že jsme si na téma krizových situací, jejich předcházení a řešení mohli v Alzheimer Café popovídat. Děkujeme.

04.04.2017
18:00

Kam se obrátit pro pomoc?

Bc. Veronika Matysová

Jak zažádat o příspěvek na péči a jak probíhá jeho přidělování? Jaké služby mohou s péčí pomoci? A na co vše máte nárok? O dostupných možnostech pomoci jsme si povídali s milou sociální pracovnicí Bc. Veronikou Matysovou.

07.03.2017
18:00

Jak se vyrovnat a žít s demencí?

PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.

Demence přináší do rodiny mnoho nového. Nepostihuje totiž pouze jednoho člověka, ale i blízké kolem něho. Je proto velmi důležité nemoci i sobě navzájem co nejlépe porozumět, najít společnou cestu a způsob, jak si i nadále dělat radost. Není třeba a není ani žádoucí vzdát se kvůli nové situaci všeho, co má člověk rád. A to platí nejen o člověku s demencí, ale i o těch, kteří mu pomáhají.

O tom všem a o tom, že i zdánlivě smutná skutečnost může mít své dobré stránky, přišla v březnu popovídat velmi milá a zkušená psycholožka PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.

07.02.2017
18:00

Diagnóza je stanovena, co teď?

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

Období těsně po zjištění diagnózy a lékařském potvrzení nemoci bývá velmi těžké. Vyvstává spousta otázek a na některé z nich se odpovědi hledají jen těžko. Co mě teď čeká? Jak o tom říct okolí? Mohu ještě chodit do práce? Mohu stále řídit auto? Jsme rádi, že právě na toto téma přijal v únoru naše pozvání zkušený geriatr MUDr. Zdeněk Kalvach CSc.