V červenci a srpnu pravidelné Alzheimer Café nebude. Přejeme Vám i Vašim blízkým hezké léto a budeme se na Vás opět moc těšit v září.

05.06.2018
18:00

Pro člověka s demencí může být domov velmi důležitým místem. S ubývajícími schopnostmi a vzpomínkami mu mohou důvěrně známé prostředí, činnosti, předměty, místnosti a rituály s nimi spojené pravidelně připomínat, kým je, a dodávat mu tak větší sebedůvěru, nezávislost a jistotu. S postupující nemocí se však může vnímání prostoru jako takového měnit. Ztráta orientace, paměti, úsudku a schopnosti učit se nové postupy jsou jedny z možných projevů Alzheimerovy choroby, a proto co bylo dříve bezpečným a příjemným místem, může být pro člověka s demencí najednou místem, které je matoucí a nesrozumitelné. V některých případech může navíc špatná interpretace okolního prostředí způsobit i potenciálně velmi nebezpečné situace, a je proto vhodné domácí prostředí upravit tak, aby bylo nejen přívětivé a srozumitelné, ale také bezpečné.

O tom, jak toho dosáhnout, přijde popovídat naše moderátorka Anežka Prokopová, MSc., která se ve své běžné praxi zabývá právě navrhováním a úpravami prostředí pro lidi s Alzheimerovou nemocí.

02.05.2018
18:00

Vlivem postupující demence mohou lidé přicházet o schopnost komunikovat tak, jak jsme běžně zvyklí. Neznamená to však, že již nemají, co říct, nebo že nemají pocity a potřeby, které by chtěli se svým okolím sdílet. Vhodná a citlivá komunikace je právě proto ve všech fázích nemoci velmi důležitá. Vzájemné porozumění může snížit míru frustrace a pomoci pochopit chování člověka s demencí ve chvílích, kdy už jej on sám není schopen vysvětlit.

Jak spolu ale správně komunikovat? Čemu se vyvarovat? Jak předcházet nedorozumění a následnému stresu? Jaké verbální a nonverbální prostředky nám mohou pomoci? Jak se spolu domluvit v různých fázích nemoci? A jak k sobě navzdory nemoci a jejím důsledkům najít cestu?

Na toto téma znovu přijal pozvání doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. a my se na něho i na Vás opět moc těšíme!

03.04.2018
18:00

V současné chvíli neexistuje lék, který by dokázal Alzheimerovu chorobu zcela vyléčit. Jak blízko jsme ale jeho objevení? Jak probíhá testování nových léků a jaká je současná situace na poli výzkumu? Co může člověku s demencí přinést účast v klinické studii s novými léky? Bude případný nový lék vůbec dostupný? Bude bezpečný? A jak můžeme přispět k jeho nalezení?
Nejen na tyto dotazy přijde odpovědět neurolog prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D, přední odborník v oblasti stárnutí mozku, neurodegenerativních onemocnění, mírných kognitivních poruch a Alzheimerovy choroby.

06.03.2018
18:00

Dříve vyslovené přání a etika při péči

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Dříve vyslovené přání umožňuje každému rozhodnout dopředu o tom, jak o něj má nebo nemá být pečováno ve chvílích, kdy sám již nebude takového rozhodování schopen. Ačkoliv je u nás tento nástroj stále ještě v počátcích svého užívání, sepsat takové přání může kdokoliv a mělo by být respektováno. Vyjádřit takto svou vůli o tom, co je pro něho v průběhu nemoci a v závěru života důležité a přirozené, může proto také člověk s demencí.

Jak ale začít? S kým svá přání konzultovat? Na základě čeho je formulovat a jak? Co to v budoucnu znamená pro rodinu a blízké? A jak se vůbec s takovýmto plánováním smířit?

Nejen o tom si budeme povídat s MUDr. ThLic. Jaromírem Matějkem, Ph.D., Th.D., lékařem a etikem specializujícím se právě na problematiku dříve vyslovených přání.

 

06.02.2018
18:00

Více pohody v domácí péči

Mgr, Kateřina Pinkasová a Mgr. Jarka Švarcbachová

Každodenní péče o blízkého člověka může být někdy náročná a to navzdory tomu, jak moc se máme rádi. Občas je těžké najít společnou řeč a zdánlivě ještě těžší je najít společné aktivity. Lidé s demencí bývají často konfrontováni s tím, co již nedokáží a jakých chyb se dopouští, což může vést k frustraci všech zúčastněných. Existují ovšem činnosti, přístup a možnosti, které jim dodají více soběstačnosti a pečujícím více pohody.

Na únorovém setkání si ukážeme konkrétní tipy inspirované kanadskou metodologií DementiAbility, která v duchu Montessori principů podporuje samostatnost a důstojnost lidí s demencí. Po absolvování workshopu vedeného právě kanadskou odbornicí v oblasti gerontologie a demencí Gail Elliot, budou naši hosté Mgr. Kateřina Pinkasová a Mgr. Jarka Švarcbachová vyprávět o tom, jak na základě principu „pomoz mi, abych to dokázal sám“, vytvořit doma příjemné a inspirativní prostředí. Možností, jak v domácí péči využít potenciál člověka s demencí, je totiž spousta. Ukážeme si proto konkrétní pomůcky a aktivity, které můžete doma se svými blízkými využít, a zvýšit tak díky tomu jejich důstojnost, radost a pocit sounáležitosti. 

09.01.2018
18:00

Vyšetření paměti a diagnostika syndromu demence

Mgr. Hana Marková a Mgr. Adéla Fendrych Mazancová

Vyšetření paměti je jen jednou ze součástí komplexního vyšetření při podezření na demenci nebo jinou kognitivní poruchu. Díky takovému vyšetření je možné včas stanovit přesnou diagnózu nebo naopak vyvrátit některé obavy. Ne vždy totiž musí stejné příznaky znamenat stejný výsledek, a tedy ne vždy je ztráta paměti jasným ukazatelem demence.

Jak ale takové vyšetření probíhá? Pro koho je určeno a jak jsou jeho výsledky přesné? Lze jít na takové vyšetření preventivně? Při jakých příznacích?

Hosty prvního letošního setkání budou dvě velmi sympatické neuropsycholožky Mgr. Hana Marková a Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, které zodpoví nejen tyto otázky.

05.12.2017
18:00

Vzpomínky v životě lidí s demencí

PhDr. Hana Janečková, PhD

Víme, že se u lidí s demencí ztrácí paměť, ale co dělají jejich ​vzpomínky?
Zamyslíme se nad významem reminiscence, neboli vzpomínání, ​v péči o seniory s poruchami paměti a orientace.​ Dozvíme se, jak lze se vzpomínkami pracovat v rodině či komunitě. Budeme hovořit o zkušenostech ze zahraničí a představíme základní techniky, přineseme ukázky z praxe. 

Na téma práce se vzpomínkami u lidí žijícími s demencí si budeme povídat s jednou z průkopnic zavedení reminiscenčních přístupů​ do péče o seniory​ v ČR a zakladatelek Reminiscenčního Centra z.s.​, PhDr. Hanou Janečkovou, PhD.

07.11.2017
18:00

Může člověk s demencí jednat sám za sebe? Jak dlouho v závislosti na vývoji nemoci? Jaké všechny možnosti máme k zastupování člověka s demencí? Jaké jsou rozdíly v institutech omezení svéprávnosti? Jak formulovat zastoupení? Na co si dát pozor? Stačí nám notář nebo rozhoduje soud? Existují kritéria posouzení svéprávnosti člověka?

Na toto téma se budeme ptát advokáta Mgr. Jana Klinera. Samozřejmě, že bude dost prostoru pro Vaše dotazy.

03.10.2017
18:00

Jak a kdy se rozloučit?

prim. MUDr. Irena Závadová

Co to je paliativní péče a jaká jsou její specifika u lidí s demencí? Jaké komplikace přinášejí pokročilá stadia demence? Co vše můžeme udělat a co naopak nedělat pro zlepšení kvality života našeho blízkého? Autonomie pacientů a dříve vyslovené přání. Doprovázení rodin při umírání blízkého s demencí, jak a kdy se rozloučit?

Na tyto a další otázky ohledně paliativní péče a závěru života si budeme povídat s primářkou domácího hospice Cesta domů MUDr. Irenou Závadovou.