V létě pravidelné Alzheimer Café není. Přejeme Vám i Vašim blízkým hezké léto a budeme se na Vás opět moc těšit v září.

01.06.2021
18:00

Ke shlédnutí ZDE.

Péče o člověka s demencí s sebou přináší svá úskalí, ať už probíhá v domácím nebo institucionálním prostředí. Jak rodinní pečovatelé, tak i profesionálové se mohou setkat se situacemi, které jsou pro ně náročné a obtížně řešitelné. Jednou z možností, která pečujícím může pomoci v kontaktu a komunikaci s nemocnými, je Validace podle Naomi
Feil ® .
Jde o komunikační metodu umožňující pečujícím lépe porozumět lidem s demencí, a zmírnit tak případný stres, nervozitu či agresivitu. O principech validace, která může pozitivně ovlivnit vzájemný vztah, si budeme povídat s Mgr. Renátou Nentvichovou Novotnou, sociální pracovnicí a lektorkou validace.

04.05.2021
18:00

VIDEO – Aktivizace v domácí péči

Klára Cingrošová a Radka Franců

Ke shlédnutí ZDE.

Při péči často hledáme inspiraci na aktivity v domácím prostředí, které pomohou zpestřit volný čas s blízkými s demencí.

Spoluautorky knihy „Taneční v noční košili – 52 příběhů pro oživení vzpomínek“ Klára Cingrošová a Radka Franců představí, jak lze prostřednictvím příběhů z knihy oživit vlastní vzpomínky. Ukáží na praktických příkladech, jak vybavené vzpomínky tvořivým způsobem zaznamenat a jak je následně vhodně využít.

Na setkání též představí i své další interaktivní knihy pro seniory, které pomohou citlivě procvičit paměť v domácím prostředí. „Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti“, „Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti“, „Jak jsme vařili a jedli“.

06.04.2021
18:00

VIDEO – Umělá inteligence jako empatický pomocník?

Mgr. Markéta Vaňková a Mgr. Ondřej Hrách

Ke shlédnutí ZDE.

Může konverzační umělá inteligence nahradit lidskou komunikaci? Určitě ne. Ale lze ji užitečně využít v oblasti duševního zdraví? Dokážou technologie pomáhat lidem s psychickými potížemi, pocity úzkosti a osamění či problémy s pamětí? A měli bychom se z “mluvících robotů” radovat, anebo se jich obávat? Odpověď není jednoznačná a vztahuje se k jednotlivcům, jejich přístupu k technologiím a taky životním zkušenostem.  

Naši hosté, Mgr. Markéta Vaňková a Mgr. Ondřej Hrách ze společnosti Promethist nám povyprávějí o tom, jak může probíhat interakce mezi člověkem a konverzačními technologiemi, a představí možnosti jejich využití i pro pacienty s počínající Alzheimerovou nemocí. Dozvíme se, pro koho mohou být konverzační technologie vhodným společníkem, jaké jsou jejich přednosti a limity, a proč určitě nehrozí, že nahradí lidské pečovatele a terapeuty. Moderátorka rozhovoru, Jarka Švarcbachová z Nadačního fondu Seňorina doplní tipy na další technologie a jejich využití v péči o osoby s Alzheimerovou nemocí a jiným hendikepem.

Vzhledem k součané situaci proběhne událost formou video rozhovoru, který zveřejníme na našich fb stránkách.

02.03.2021
18:00

VIDEO – Alzheimerova nemoc a životní styl

MUDr. Kateřina Sheardová, PhD

Ke shlédnutí ZDE.

Zdravý životní styl je často zmiňován v souvislosti s civilizačními onemocněními, převážně kardiovaskulárními. Již méně se mluví o tom, že má též vliv na proces zdravého stárnutí a působí jako prevence vzniku neurodegenerativních onemocnění, jakým je například Alzheimerova nemoc.
Jaké oblasti života můžeme ovlivnit, abychom ochránili svoji paměť a ostatní kognitivní funkce? Jaká jsou specifika těchto oblastí u lidí s demencí? Jaká fyzická a mentální aktivita je vhodná? Jaký typ stravy je prospěšný a čeho je třeba se vyvarovat? Jak pečovat o své duševní zdraví i duchovní stránku života?


Na tyto i další otázky týkající se vlivu zdravého způsobu života na ochranu paměti se budeme na březnovém setkání ptát neuroložky MUDr. Kateřiny Sheardové PhD z Poradny pro poruchy paměti v ICRC – Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Vzhledem k součané situaci proběhne událost formou video rozhovoru, který zveřejníme na našich fb stránkách.

02.02.2021
18:00

Ke shlédnutí ZDE.

V životě každého z nás se objevují situace, které jsou pro nás náročné. Situace, kdy si nevíme rady, kdy jsme rozrušení, nešťastní nebo ve stresu. O to více toto platí pro lidi s demencí.
Ti však mohou mít vlivem onemocnění větší potíže s vyjádřením a
uchopením příčiny svého aktuálního rozpoložení. Tento úkol i s jeho řešením tak často zůstává na pečujících, pro které může být často těžké některé situace, projevy chování, emoce nebo nálady rozklíčovat.


Na únorovém setkání si proto s psycholožkou Dr. Evou Nouzovou, PhD povíme, jaké situace mohou stres u lidí s demencí způsobovat, co k nim vede a proč. Budeme si povídat také o tom, jak lze ke stresovým situacím přistupovat, jaké jsou strategie, které mohou nám a našemu blízkému pomoci.

05.01.2021
18:00

Ke shlédnutí ZDE.

Péče o člověka s demencí je velmi náročná nejen psychicky a emočně, ale i fyzicky a finančně.

O jaké příspěvky můžete žádat a jak probíhá jejich přiznání? Na co si dát pozor při podání žádostí? Jak prokazovat využití příspěvku na péči? Jaké sociální služby je možné využívat?

Jak postupovat při žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku a jak financovat její pořízení? O jaké pomůcky na poukaz si můžete říct praktickému lékaři či jiným specialistům?

Co je to Seniorská obálka a Euroklíč?

Na tyto a další otázky bude tentokrát odpovídat paní Aneta Ečeková Maršálová, spolumajitelka společnosti Paleta služeb s.r.o.

01.12.2020
18:00

Ke shlédnutí ZDE.

Už jste někdy přemýšleli, jaké byste si přáli místo posledního odpočinku?
Jak by mělo probíhat poslední rozloučení? Mluvíte o tomto tématu se svými blízkými? Víte, jaká oni mají přání?

Budeme hovořit o důležitosti a smyslu rituálů, o tom jakým způsobem je možné zemřelým vyjádřit úctu a vděčnost za jejich život. Představíme Vám jeden osobitý přístup vedení obřadu rozloučení formou vzpomínkové slavnosti v přírodě. I jak může vypadat průběh obřadu pro pozůstalého s demencí.

Naším hostem bude Blanka Dobešová, spoluzakladatelka organizace Ke kořenům a správkyně a obřadnice prvního českého přírodního hřbitova Les vzpomínek.

03.11.2020
18:00

VIDEO – Plánování péče

MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph.D.

Ke shlédnutí ZDE.

Plánování péče s sebou nese mnoho různých otázek, jejichž odpovědi jsou jen málokdy zcela jednoznačné. Zorientovat se v dostupných možnostech, najít způsob péče a podpory, který bude příjemný jak člověku s demencí tak i jeho blízkým, a připravit se na možné změny v budoucnu nebývá zpočátku snadné. Navíc když mnohdy i v rámci rodiny panuje vícero názorů.
Jak tedy s plánováním péče začít, na co se zaměřit? Jak nad péčí přemýšlet a jak o ní společně mluvit? Co obnáší péče doma a co dělat, když péče doma není možná? Jak postupovat dál? Jak komunikovat s blízkým o přemístění do domova? Jaká jsou kritéria výběru vhodného domova a jak se s případným přemístěním vyrovnat?

Na tyto a další otázky týkající se péče o blízkého s demencí se budeme ptát našeho hosta, zkušeného geriatra a praktického lékaře MUDr. Mgr. Daniela Hudečka, Ph.D.

06.10.2020
18:00

Ke shlédnutí ZDE.

Vlivem postupující demence mohou lidé přicházet o schopnost komunikovat tak, jak jsme běžně zvyklí. Neznamená to však, že již nemají, co říct, nebo že nemají pocity a potřeby, které by chtěli se svým okolím sdílet. Vhodná a citlivá komunikace je právě proto ve všech fázích nemoci velmi důležitá. Vzájemné porozumění může snížit míru frustrace a pomoci pochopit chování člověka s demencí ve chvílích, kdy už jej on sám není schopen vysvětlit.

Jak spolu ale správně komunikovat? Čeho se vyvarovat? Jak předcházet nedorozumění a následnému stresu? Jaké verbální a nonverbální prostředky nám mohou pomoci? Jak se spolu domluvit v různých fázích nemoci? A jak k sobě navzdory nemoci a jejím důsledkům najít cestu?

Na toto téma přijali naše pozvání  MUDr. Martin Cikhart, terapeut z Palaty – Domova pro zrakově postižené a my se na něj i na Vás těšíme!