Letní přestávka

červenec - srpen

V létě pravidelné Alzheimer Café není. Těšíme se na Vás opět v září.

07.06.2022
18:00

Zátěž pečujících o blízkého s demencí

PhDr. Eva Jarolímová, PhD.

Péče o člověka s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence vytváří nadměrné psychické, sociální a finanční nároky na pečovatele, který je vystaven značnému riziku vývoje vlastních symptomů (deprese, úzkosti, vyčerpání, Burnout syndrom). Ty mohou vést k selhání schopnosti nést břemeno péče dále.

Pečovatelská zátěž především v oblasti psychické je výsledkem kombinace stresorů, jež jsou spojeny s každodenní péčí a mají úzký vztah k potřebám pečující osoby. Rodinní pečující, kteří považují svou roli za tíživou, uvažují o institucionalizaci dříve než ti, kteří jsou se svou rolí víceméně vyrovnaní. Pečovatelskou zátěž snižuje citové pouto, naopak ji zvyšuje pocit nadměrné odpovědnosti či povinnosti. Významný podíl na redukci pečovatelské zátěže má aktivní coping, organizace pomoci a mnohdy to nejtěžší – přijetí nemoci blízké osoby.

O zátěži pečujících o blízkého s demencí, o tom, co rozvoj této zátěže ovlivňuje, a také o tom, jak jí předcházet, si budeme povídat s PhDr. Evou Jarolímovou, Ph.D., konzultantkou a psycholožkou v České alzheimerovské společnosti.

25.05.2022
17:00

AC Chomutov – Doma nebo domov

Mgr. Adéla Jirglová

Plánování péče s sebou nese mnoho různých otázek, jejichž odpovědi jsou jen málokdy zcela jednoznačné. Zorientovat se v dostupných možnostech, najít způsob péče a podpory, který bude příjemný jak člověku s demencí tak i jeho blízkým, a připravit se na možné změny v budoucnu nebývá zpočátku snadné. Navíc když mnohdy i v rámci rodiny panuje vícero názorů.
Jak tedy s plánováním péče začít, na co se zaměřit? Jak nad péčí přemýšlet a jak o ní společně mluvit? Co obnáší péče doma a co dělat, když péče doma není možná? Jak postupovat dál? Jak komunikovat s blízkým o přemístění do domova? Jaká jsou kritéria výběru vhodného domova? Jak pomoci obtížnému procesu přechodu z domova do zařízení? Jak vybavit pokoj a co mít s sebou? Jak podpořit klienta a adaptační proces?

Na tyto a další otázky bude odpovídat Mgr. Adéla Jirglová, individuální poradkyně projektu Pečujeme o ty, kteří pečují II.

Setkání se uskuteční v Chomutově, v Café Atrium, Palackého 4995/85, v areálu městské knihovny.

03.05.2022
18:00

Poradna Alzheimer Point vznikla mimo jiné jako reakce na nedostatek a roztříštěnost informací pro pečující o blízké s demencí. Kromě informací nabízí pečujícím bezpečný prostor pro vyslechnutí a otevření jakéhokoliv tématu.

Záznam z květnového setkání si můžete poslechnout zde:

Ing. Jitka Andresová, která tuto poradnu v Praze vede pod hlavičkou Reminiscenčnho centra a za podpory Alzheimer nadačního fondu, bude na květnovém Alzheimer Café povídat o tom, s jakými tématy pečující nejčastěji přicházejí, jak setkání v poradně probíhá nebo proč je pro Alzheimer Point důležitá multidisciplinární spolupráce. Uvedeme také příklady dalších odborníků a podpůrných organizací a iniciativ, které jsou pečujícím k dispozici. Během setkání se navíc můžete zeptat i na své konkrétní dotazy.

Toto téma jsme z náhlých organizačních důvodů zařadili namísto plánovaného tématu Specifika stravování lidí s demencí. To proběhne na podzim, o přesném datu Vás budeme informovat.

20.04.2022
18:00

AC Znojmo – Co je to demence a jak s ní žít?

MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph.D.

Jak se dostat k diagnóze? Jaká jsou onemocnění způsobující syndrom demence?
Jaké jsou jejich projevy? Je možná prevence?
Kam se obrátit o pomoc? Jak mám komunikovat s lidmi s demencí?


Na tyto a další otázky bude v rámci historicky prvního Alzheimer Café ve Znojmě odpovídat zkušený lékař a geriatr, MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph.D.

Setkání se uskuteční v galerii GaP / Galerie a Prostor, Kollárova 27, Znojmo.

05.04.2022
18:00

S postupem Alzheimerovy choroby se může zhoršovat úsudek, náhled na různé situace, orientace v prostoru a čase, mohou se objevit halucinace nebo změny chování. Nejen to může zapříčinit vznik situací, které nás mohou zaskočit.

Na anonymní linku Senior telefon Života 90 se obrací velká škála lidí, mezi nimi také lidé s demencí a blízcí, kteří o ně pečují. Vedoucí linky Mgr. Aneta Mundok Nitschová nám na dubnovém Alzheimer Café povídala o tom:

  • v jakých situacích jim lidé běžně volají,
  • s jakými problémy se na krizovou linku nejčastěji obracejí,
  • jak některé z častých krizových situací řešit,
  • kam se dál obrátit pro pomoc.

Setkání proběhlo v Kavárně Pražírna Voznice, Na Poříčí 1041/12, v pasáži Paláce YMCA, Praha 1 – Nové Město.

01.03.2022
18:00

Na březnovém Alzheimer Café jsme mluvili o problémech s pamětí, příznacích demence a testech, které pomohou určit diagnózu.

Hostem byla MUDr. Martina Laczó z Kognitivního centra FN Motol, která nám řekla:

– jaké potíže poukazují na neurodegenerativní onemocnění, které způsobuje syndrom demence,
– kde hledat odbornou pomoc v případě potíží s pamětí,
– jak probíhá komplexní diagnostika poruch kognitivních funkcí,
– jestli je možné jít na vyšetření paměti a kognitivních funkcí v rámci prevence.

Vstup a jeden nealkoholický nápoj je pro všechny účastníky zdarma.

Setkání proběhlo v Kavárně Pražírna Voznice, Na Poříčí 1041/12, v pasáži Paláce YMCA, Praha 1 – Nové Město.

01.02.2022
18:00

S ohledem na epidemiologickou situaci bylo únorové Alzheimer Café pouze online.

Vyrovnat se s vážnou nemocí není snadné. Reakce na potvrzení diagnózy Alzheimerovy choroby je u každého jiná. Záleží na povaze člověka, vztazích v rodině nebo na tom, v jakém věku nemoc přišla.

Pojmenování problému, který už stejně byl nějaký čas ve vzduchu, otevírá prostor pro plánování a rozmluvy o tom, jak si kdo péči představuje, jakým způsobem je ochoten se zapojit nebo z čeho má strach. Je to prostor pro společnou komunikaci, která dokáže přinést velkou úlevu, i když je někdy těžká.

Ve videu jsme si povídala Anežka Příhodová s psycholožkou Veronikou Valentovou o tom:

  • Jak Alzheimerovu nemoc v rodině přijmout
  • Jak blízkého postiženého syndromem demence podpořit
  • Jak mluvit o nemoci a péči s rodinou a přáteli
  • Jak vysvětlit dětem, co se děje
  • Jak spolu vycházet navzdory postupující demenci

Psycholožka a terapeutka Veronika Valentová se dlouhodobě věnuje péči o seniory, kterým poskytuje psychologickou podporu jak v domácím prostředí, tak během pobytu v sociálních službách. Vedle toho nabízí psychoterapeutická sezení pracovníkům v sociálních službách a rodinným pečujícím.

04.01.2022
18:00

S ohledem na epidemiologickou situaci bylo lednové Alzheimer Café pouze online.

Pokud potřebujete vědět, kde vám pomohou s péčí o blízkého s demencí, podívejte se na rozhovor Anežky Příhodové s psycholožkou Lucií Hájkovou.Péče o člověka s demencí může být velmi náročná nejen psychicky a emočně, ale i fyzicky a finančně. Pomoci nám mohou lidé kolem nás, rodina a přátelé, ale i stát a sociální odlehčovací služby.


Na koho se můžete obrátit? Jak zažádat o příspěvek na péči a jak probíhá jeho přiznání? Na které služby můžeme příspěvek na péči použít? A na jakou pomoc má nárok přímo pečující? Na tyto a další otázky odpovídala koordinátorka respitní neboli odlehčovací péče České alzheimerovské společnosti, Mgr. Lucie Hájková.

07.12.2021
18:00O Montessori metodě se běžně hovoří v souvislosti se vzděláváním dětí. Tento přístup je ale možné využít také při péči o seniory a to především u těch, kteří trpí demencí.

Filosofie Montessori je založena na principu “pomoz mi, abych to dokázal sám” a jejím hlavním cílem je umožnit našim blízkým samostatnost, svobodu a důstojnost co nejdéle. Lidé s demencí bývají často konfrontováni s tím, co již nedokáží a jakých chyb se dopouští. Péče v duchu Montessori principů se zaměřuje naopak na to, co člověk ještě navzdory věku či nemoci zvládne a co mu umožní zůstat součástí běžného života. Možnost zapojit se, někdy i zdánlivými drobnostmi, do dění v domácnosti může člověku s demencí přinést cenný pocit sounáležitosti, normálnosti a užitečnosti.

Každodenní péče o blízkého člověka může ale být někdy náročná a občas je těžké najít nejen společné aktivity, ale i společnou řeč. Na prosincovém setkání si proto ukážeme konkrétní tipy inspirované Montessori přístupem. Povíme si, proč je tento přístup vhodný také pro seniory s demencí, jak ho lze jednoduše aplikovat doma a jak nám může pomoci vytvořit doma příjemné a inspirativní prostředí. Ukážeme si konkrétní pomůcky a aktivity, které můžete doma se svými blízkými využít.