centrum senorina

Centrum Seňorina

Centrum Seňorina, kde se setkávání odehrávají, je centrem pro odlehčovací služby, vzdělávání a terapie. Funguje jako středisko podpory pro klienty s kognitivními poruchami mozku, pro klienty se sníženou soběstačností z důvodu neurodegenerativních onemocnění mozku, například s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence v raném stádiu nemoci. Seňorina  podporuje také rodiny a přátele nemocných.