Alzheimer nadacni fond

Alzheimer nadační fond

Alzheimer nadační fond podporuje mimo nás především také odborníky pečující o nemocné Alzheimerovou chorobou. Byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Dalším účelem je zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována.