rotary clun

Rotary Club Prague International

Rotary Club je mezinárodní organizací, jejímž účelem je sdružování profesionálů a odborníků za účelem humanitární pomoci.