NF senorina

Nadační fond Seňorina

Nadační fond Seňorina, který celý projekt zastřešuje, přispívá k podpoře a rozvoji kvality života osob trpících Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí a také podporuje jejich rodinné příslušníky. Zajišťuje finanční a materiální pomoc pro zařízení specializovaná na péči o tuto cílovou skupinu. Pořádá vzdělávací, kulturní a společenské aktivity a preventivní programy pro rodinné i profesionální pečující a také pro veřejnost. Podporuje zavádění novodobých metod komplexní péče o seniory a osoby s různými typy demence, zejména se podílí na rozšíření principů Montessori v péči o seniory a dospělé hendikepované.