Příští Alzheimer Café

02.04.
18:00

Plánování péče

JUDr. Barbora Vráblová, MA.

Plánování péče může rodinám, pečujícím i samotným nemocným pomoci připravit se na některé situace, které mohou v průběhu onemocnění nastat, a domluvit se včas na jejich řešení. Se správnými znalostmi si lze včas zodpovědět různé otázky, a předejít tak možným nepříjemnostem V rámci plánování péče může být například sepsáno tzv. dříve vyslovené přání. To umožňuje každému zamyslet se a rozhodnout dopředu o tom, jak o něj má nebo nemá být pečováno ve chvílích, kdy sám již nebude takového rozhodování schopen. Jak ale začít a nad čím uvažovat? S kým svá přání konzultovat? A jak o tom všem společně mluvit? Poradíme se s právničkou zabývající se medicínským právem, JUDr. Barborou Vráblovou, MA.

05.03.
18:00

Kam a jak se obrátit pro pomoc?

Mgr. Lucie Hájková

Péče o blízkou osobu může být namáhavá a není ostuda požádat o pomoc. Pomoci nám mohou lidé kolem nás, rodina a přátelé, ale i stát a různé služby. Na koho se ale můžeme obrátit? Jak zažádat o příspěvek na péči a jak probíhá jeho přiznání? Jaké služby mohou s péčí pomoci? A na co vše máte nárok? Na tyto i další otázky přijde odpověďět koordinátorka respitní péče České alzheimerovské společnosti, Mgr. Lucie Hájková.

05.02.
18:00

Alzheimerova nemoc: proč a jaké změny přináší?

doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.

Období těsně po zjištění diagnózy bývá velmi těžké a pojí se se spoustou otázek. Co mě teď čeká? Proč mi některé věci dělají potíže? Jak bude nemoc postupovat a jak se bude můj stav měnit? Kolik mám času?
O tom, jaké změny Alzheimerova nemoc přináší, jaké má fáze, nebo o tom, jak a proč postihuje paměť, myšlení či řeč, bude na únorovém setkání povídat neurolog doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.

08.01.
18:00

Vyšetření paměti a diagnostika syndromu demence

Mgr. Hana Marková, Mgr. Adéla Fendrych Mazancová a Mgr. Kateřina Čechová

Vyšetření paměti je jen jednou ze součástí komplexního vyšetření při podezření na demenci nebo jinou kognitivní poruchu. Díky takovému vyšetření je možné včas stanovit přesnou diagnózu nebo naopak vyvrátit některé obavy. Ne vždy totiž musí stejné příznaky znamenat stejný výsledek, a tedy ne vždy je ztráta paměti jasným ukazatelem demence.

Jak ale takové vyšetření probíhá? Pro koho je určeno a jak jsou jeho výsledky přesné? Lze jít na takové vyšetření preventivně? Při jakých příznacích?

Hosty lednového setkání budou stejně jako minulý rok velmi sympatické neuropsycholožky Mgr. Hana Marková, Mgr. Adéla Fendrych Mazancová a Mgr. Kateřina Čechová.

04.12.
18:00

Reminiscence aneb vzpomínky v životě lidí s demencí

Mgr. Hana Čížková, Ing. Jitka Andresová

Zdá se, že lidé s demencí ztrácejí paměť. Není to však příliš zjednodušující tvrzení? Pokud se
soustředíme na dlouhodobou paměť a na to, co zůstalo zachováno, zjišťujeme, že lidé s demencí stále
mnoho věcí zvládnou. Uvědomíme si, že to jsou stále titíž lidé jako dřív a mění se jen způsob, jak
s nimi komunikovat a jak posilovat vzájemný vztah. Právě znalost životního příběhu konkrétního
člověka a orientace na to, co ve vzpomínkách zůstává, může být cestou k lepší kvalitě života jak lidí
s demencí, tak těch, kteří o ně pečují a jsou s nimi v kontaktu. Se vzpomínkami lze pracovat pomocí
reminiscenčních technik, které v rámci Alzheimer Café představíme.

O možnostech využití vzpomínek při péči o seniory s demencí si budeme povídat s Hanou Čížkovou a
Jitkou Andresovou, členkami Reminiscenčního centra, které se věnují lektorské činnosti a poradenství
pro rodiny, které pečují o svého blízkého s demencí.

06.11.
18:00

Doma nebo domov?

MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph. D.

Rozhodování o formě péče s sebou nese mnoho různých otázek, jejichž odpovědi mnohdy nejsou jednoznačné. Najít způsob pečování a podpory, který bude příjemný člověku s demencí i jeho blízkým, nebývá lehké, neboť i v rámci rodiny často panuje vícero názorů. Jak tedy nad péčí přemýšlet a jak o tom mluvit? Co obnáší péče doma a jak se pro ni rozhodnout? Jaké jsou možnosti podpory domácí péče? Co dělat, když péče doma již není možná? Jak postupovat dál? Jak komunikovat s blízkým o přemístění do domova? Jaká jsou kritéria výběru vhodného domova a jak se s případným přemístěním vyrovnat?

Na tyto a další otázky týkající se péče o blízkého s demencí se budeme ptát našeho hosta, zkušeného geriatra a praktického lékaře MUDr. Mgr. Daniela Hudečka, Ph.D. Samozřejmě se budete moci ptát na vše, co Vás k tomuto tématu zajímá. Těšíme se opět na Vás i Vaše blízké.

 

02.10.
18:00

Význam jídla při péči a v životě člověka s demencí

Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.

Příprava jídla a společné stolování zahrnuje mnoho činností, které jsme zvyklí dělat celý život. Vůně, chutě, barvy, nejrůznější úpravy jídla, nádobí, ze kterého jíme, způsob, jakým prostíráme, jak se dělíme o práci, potraviny, které vybíráme, ale i třeba zelenina, kterou sami pěstujeme, to vše jsou významné „maličkosti“, které spoluvytváří naše vztahy, ovlivňují, jak dobře žijeme. Náš vztah k jídlu i naše schopnosti jej plánovat, připravovat a konzumovat se během života mění. Během setkání s Danou Hradcovou z Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při FHS UK si budeme povídat o radostech i strastech, které jídlo přináší v životě s demencí.
Jakou roli hraje? Jak pojmout stravování, přípravu jídla a společný čas u stolu jako přirozenou a příjemnou součást péče? Jak důležitá je zdravá strava v průběhu celého onemocnění a co vlastně pojem zdravá strava u člověka s demencí znamená? Jak se o svého blízkého a o sebe v tomto směru starat? Jak mít i s postupem nemoci z jídla společně radost?

04.09.
18:00

Jak a kdy se rozloučit

prim. MUDr. Irena Závadová

Co je to paliativní péče a jaká jsou její specifika u lidí s demencí? Jaké komplikace přinášejí pokročilá stadia demence? Co vše můžeme udělat a co naopak nedělat pro zlepšení kvality života našeho blízkého? Jak doprovázet blízkého při umírání? Jak a kdy se rozloučit?

Na tyto a další otázky ohledně paliativní péče a závěru života si budeme povídat s primářkou domácího hospice Cesta domů MUDr. Irenou Závadovou.

07.08.
18:00

Letní Alzheimer Café pro pečující

I v létě potřebují rodinní pečující podporu, informace, sdílení zkušeností. Proto jsme se původně plánovanou přestávku pravidelného setkávání rozhodli zkrátit a uprostřed prázdnin uspořádat speciální letní Alzheimer Café. V čem bude speciální?
Na setkání tentokrát nebude žádný host ani téma, hlavními aktéry setkání budou jeho účastníci, především rodinní pečující. Jejich aktuální témata problematiky Alzheimerovy nemoci bude moderovat Jarka Švarcbachová, ředitelka Centra Seňorina a akreditovaná koučka. K dispozici budou jako vždy informační materiály, letáky, literatura pro inspiraci. Káva a drobné občerstvení stejně jako vstup bude jako vždy zdarma. Těšíme se na vás.

Letní přestávka

V červenci a srpnu pravidelné Alzheimer Café nebude. Přejeme Vám i Vašim blízkým hezké léto a budeme se na Vás opět moc těšit v září.