Příští Alzheimer Café

05.04.
18:00

Jaké krizové situace mohou nastat a jak je zvládnout

Mgr. Aneta Mundok Nitschová

S postupem Alzheimerovy choroby se může zhoršovat úsudek, náhled na různé situace, orientace v prostoru a čase, mohou se objevit halucinace nebo změny chování. Nejen to může zapříčinit vznik situací, které nás mohou zaskočit.

Na anonymní linku Senior telefon Života 90 se obrací velká škála lidí, mezi nimi také lidé s demencí a blízcí, kteří o ně pečují. Vedoucí linky Mgr. Aneta Mundok Nitschová nám na dubnovém Alzheimer Café povídala o tom:

  • v jakých situacích jim lidé běžně volají,
  • s jakými problémy se na krizovou linku nejčastěji obracejí,
  • jak některé z častých krizových situací řešit,
  • kam se dál obrátit pro pomoc.

Setkání proběhlo v Kavárně Pražírna Voznice, Na Poříčí 1041/12, v pasáži Paláce YMCA, Praha 1 – Nové Město.

01.03.
18:00

Kam se obrátit, když se objeví problémy s pamětí

MUDr. Martina Laczó

Na březnovém Alzheimer Café jsme mluvili o problémech s pamětí, příznacích demence a testech, které pomohou určit diagnózu.

Hostem byla MUDr. Martina Laczó z Kognitivního centra FN Motol, která nám řekla:

– jaké potíže poukazují na neurodegenerativní onemocnění, které způsobuje syndrom demence,
– kde hledat odbornou pomoc v případě potíží s pamětí,
– jak probíhá komplexní diagnostika poruch kognitivních funkcí,
– jestli je možné jít na vyšetření paměti a kognitivních funkcí v rámci prevence.

Vstup a jeden nealkoholický nápoj je pro všechny účastníky zdarma.

Setkání proběhlo v Kavárně Pražírna Voznice, Na Poříčí 1041/12, v pasáži Paláce YMCA, Praha 1 – Nové Město.

01.02.
18:00

VIDEO – Jak se vyrovnat a žít s diagnózou?

Mgr. Veronika Valentová

S ohledem na epidemiologickou situaci bylo únorové Alzheimer Café pouze online.

Vyrovnat se s vážnou nemocí není snadné. Reakce na potvrzení diagnózy Alzheimerovy choroby je u každého jiná. Záleží na povaze člověka, vztazích v rodině nebo na tom, v jakém věku nemoc přišla.

Pojmenování problému, který už stejně byl nějaký čas ve vzduchu, otevírá prostor pro plánování a rozmluvy o tom, jak si kdo péči představuje, jakým způsobem je ochoten se zapojit nebo z čeho má strach. Je to prostor pro společnou komunikaci, která dokáže přinést velkou úlevu, i když je někdy těžká.

Ve videu jsme si povídala Anežka Příhodová s psycholožkou Veronikou Valentovou o tom:

  • Jak Alzheimerovu nemoc v rodině přijmout
  • Jak blízkého postiženého syndromem demence podpořit
  • Jak mluvit o nemoci a péči s rodinou a přáteli
  • Jak vysvětlit dětem, co se děje
  • Jak spolu vycházet navzdory postupující demenci

Psycholožka a terapeutka Veronika Valentová se dlouhodobě věnuje péči o seniory, kterým poskytuje psychologickou podporu jak v domácím prostředí, tak během pobytu v sociálních službách. Vedle toho nabízí psychoterapeutická sezení pracovníkům v sociálních službách a rodinným pečujícím.

04.01.
18:00

VIDEO – Kam a jak se obrátit pro pomoc?

Mgr. Lucie Hájková

S ohledem na epidemiologickou situaci bylo lednové Alzheimer Café pouze online.

Pokud potřebujete vědět, kde vám pomohou s péčí o blízkého s demencí, podívejte se na rozhovor Anežky Příhodové s psycholožkou Lucií Hájkovou.Péče o člověka s demencí může být velmi náročná nejen psychicky a emočně, ale i fyzicky a finančně. Pomoci nám mohou lidé kolem nás, rodina a přátelé, ale i stát a sociální odlehčovací služby.


Na koho se můžete obrátit? Jak zažádat o příspěvek na péči a jak probíhá jeho přiznání? Na které služby můžeme příspěvek na péči použít? A na jakou pomoc má nárok přímo pečující? Na tyto a další otázky odpovídala koordinátorka respitní neboli odlehčovací péče České alzheimerovské společnosti, Mgr. Lucie Hájková.

07.12.
18:00

VIDEO – Montessori přístup v domácí péči

Mgr. Jana NávarováO Montessori metodě se běžně hovoří v souvislosti se vzděláváním dětí. Tento přístup je ale možné využít také při péči o seniory a to především u těch, kteří trpí demencí.

Filosofie Montessori je založena na principu “pomoz mi, abych to dokázal sám” a jejím hlavním cílem je umožnit našim blízkým samostatnost, svobodu a důstojnost co nejdéle. Lidé s demencí bývají často konfrontováni s tím, co již nedokáží a jakých chyb se dopouští. Péče v duchu Montessori principů se zaměřuje naopak na to, co člověk ještě navzdory věku či nemoci zvládne a co mu umožní zůstat součástí běžného života. Možnost zapojit se, někdy i zdánlivými drobnostmi, do dění v domácnosti může člověku s demencí přinést cenný pocit sounáležitosti, normálnosti a užitečnosti.

Každodenní péče o blízkého člověka může ale být někdy náročná a občas je těžké najít nejen společné aktivity, ale i společnou řeč. Na prosincovém setkání si proto ukážeme konkrétní tipy inspirované Montessori přístupem. Povíme si, proč je tento přístup vhodný také pro seniory s demencí, jak ho lze jednoduše aplikovat doma a jak nám může pomoci vytvořit doma příjemné a inspirativní prostředí. Ukážeme si konkrétní pomůcky a aktivity, které můžete doma se svými blízkými využít.

02.11.
18:00

Přechod z domácí péče do zařízení

Mgr. Lucie Škarvadová Dis. a Bc. Pavlína Tonarová

Jak vybrat vhodné zařízení sociální péče? Jak pomoci obtížnému procesu přechodu z domova do zařízení? Jak vybavit pokoj a co mít s sebou? Jak podpořit klienta a adaptační proces?
Na toto téma si budeme povídat s odbornicemi z praxe, zkušenými sociálními pracovnicemi Mgr. Lucií Škarvadovou Dis., z Domova Vlčí mák při ÚVN a Bc. Pavlínou Tonarovou z Domova Pod Kavčí skalou.

Nově se toto setkání uskuteční v kavárně Pražírna Voznice, v paláci YMCA na adrese Na Poříčí 1041/12, Praha 1, 110 00

05.10.
18:00

Prevence – lze se rozvoji demence bránit?

PhDr. Hana Georgi, Ph.D.

Syndrom demence patří mezi nejobávanější nemoci stáří mimo jiné proto, že je spojen se závislostí na ostatních. Může vzniknout z řady různých příčin a u řady z těchto příčin není navzdory intenzivním výzkumům zatím přesně známý mechanismus jejich vzniku. Přestože zatím neexistuje jednoznačný a spolehlivý recept, je možné pro sebe v tomto ohledu udělat hodně, a snížit tak významně riziko rozvoje demence. A to v každém věku. Tomuto tématu se budeme věnovat společně s geropsycholožkou PhDr. Hanou Georgi, Ph.D.

15.09.
17:00

AC Chomutov – Co je to demence a jak s ní žít

Ing. Jitka Andresová

Jak se dostat k diagnóze? Jaká jsou onemocnění způsobující syndrom demence? Jaké jsou jejich projevy? Je možná prevence? Kam se obrátit o pomoc? Jak mám komunikovat s lidmi s demencí? Na tyto a další otázky bude v rámci
historicky prvního Alzheimer Café v Chomutově odpovídat zkušená poradkyně poradny Alzheimer Point, Ing. Jitka Andresová.
Jitka je též spoluautorkou knihy V bludišti jménem Alzheimer, kterou návštěvníkům Alzheimer Café představí, zájemci si knihu mohou na místě i zakoupit.

Alzheimer café se bude konat v Café Atrium, Palackého 4995/85, Chomutov – areál městské knihovny. Moc se na Vás těšíme.

07.09.
18:00

Právní ochrana člověka s demencí

JUDr. Barbora Steinlauf (Vráblová), MA, Ph.D.

Setkání pečujících, lidí s demencí i odborníků s právničkou zabývající se medicínským právem JUDr. Barborou Steinlauf (Vráblovou), MA, Ph.D., tentokrát na téma právní ochrany člověka s demencí.

Jaké jsou možnosti zastupování a ochrany člověka s demencí? Do kdy může člověk s demencí jednat sám za sebe? Jaké náležitosti mají jednotlivé instituty zastupování a k čemu opravňují? Kdy žádat o opatrovnictví? Jaká jsou práva a povinnosti opatrovníka? Co je to dříve vyslovené přání?

Nově se toto setkání uskuteční v Pražírně Voznice na adrese Na Poříčí 1041/12, Praha 1, 110 00.

Letní přestávka

V létě pravidelné Alzheimer Café není. Přejeme Vám i Vašim blízkým hezké léto a budeme se na Vás opět moc těšit v září.