Příští Alzheimer Café

01.02.
18:00

Jak se vyrovnat a žít s diagnózou?

Mgr. Veronika Valentová

Vyrovnávání se s potvrzením diagnózy může být různé s ohledem na povahu člověka, vztahy v rodině nebo na to, v jakém věku a po jak dlouhé době taková zpráva přišla. Pro většinu rodin má však taková situace přeci jen něco společného. Potvrzení toho, co většinou stejně bylo už nějaký čas ve vzduchu, otevírá prostor pro to věci pojmenovat, naplánovat, popovídat si o tom, co si kdo přeje nebo z čeho má strach. Je to prostor pro společnou komunikaci, která, ač je někdy těžká, dokáže přinést velkou úlevu.

Jak tím vším společně projít? Jak svého blízkého podpořit? Jak o nemoci, péči a všem, co to přináší, v rodině mluvit? Proč je dobré vysvětlit, co se děje, i dětem? A jak spolu i s postupem nemoci vycházet?

Na toto téma si budeme povídat s psycholožkou, Mgr. Veronikou Valentovou.

04.01.
18:00

VIDEO – Kam a jak se obrátit pro pomoc?

Mgr. Lucie Hájková

Pokud potřebujete vědět, kde vám pomohou s péčí o člověka s demencí, podívejte se na rozhovor Anežky Příhodové s psycholožkou Lucií Hájkovou.

Péče o člověka s demencí může být velmi náročná nejen psychicky a emočně, ale i fyzicky a finančně. Pomoci nám mohou lidé kolem nás, rodina a přátelé, ale i stát a různé služby.
Na koho se ale můžeme obrátit? Jak zažádat o příspěvek na péči a jak probíhá jeho přiznání? Na jaké služby můžeme příspěvek použít? A na jakou pomoc máte nárok přímo Vy jako pečující? Na tyto i další otázky odpoví koordinátorka respitní péče České alzheimerovské společnosti, Mgr. Lucie Hájková.

Vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli natočit rozhovor online. Bude pro Vás ke shlédnutí na na facebookovém profilu Alzheimer Café a na Youtube kanálu Centra Seňorina.

Další témata připravujeme

Další témata i s jejich řečníky zde budeme průběžně zveřejňovat.

07.12.
18:00

VIDEO – Montessori přístup v domácí péči

Mgr. Jana Návarová

Ke shlédnutí ZDE.

O Montessori metodě se běžně hovoří v souvislosti se vzděláváním dětí. Tento přístup je ale možné využít také při péči o seniory a to především u těch, kteří trpí demencí.

Filosofie Montessori je založena na principu “pomoz mi, abych to dokázal sám” a jejím hlavním cílem je umožnit našim blízkým samostatnost, svobodu a důstojnost co nejdéle. Lidé s demencí bývají často konfrontováni s tím, co již nedokáží a jakých chyb se dopouští. Péče v duchu Montessori principů se zaměřuje naopak na to, co člověk ještě navzdory věku či nemoci zvládne a co mu umožní zůstat součástí běžného života. Možnost zapojit se, někdy i zdánlivými drobnostmi, do dění v domácnosti může člověku s demencí přinést cenný pocit sounáležitosti, normálnosti a užitečnosti.

Každodenní péče o blízkého člověka může ale být někdy náročná a občas je těžké najít nejen společné aktivity, ale i společnou řeč. Na prosincovém setkání si proto ukážeme konkrétní tipy inspirované Montessori přístupem. Povíme si, proč je tento přístup vhodný také pro seniory s demencí, jak ho lze jednoduše aplikovat doma a jak nám může pomoci vytvořit doma příjemné a inspirativní prostředí. Ukážeme si konkrétní pomůcky a aktivity, které můžete doma se svými blízkými využít.

—- Minulá Alzheimer Café —-

Default text value

02.11.
18:00

Přechod z domácí péče do zařízení

Mgr. Lucie Škarvadová Dis. a Bc. Pavlína Tonarová

Jak vybrat vhodné zařízení sociální péče? Jak pomoci obtížnému procesu přechodu z domova do zařízení? Jak vybavit pokoj a co mít s sebou? Jak podpořit klienta a adaptační proces?
Na toto téma si budeme povídat s odbornicemi z praxe, zkušenými sociálními pracovnicemi Mgr. Lucií Škarvadovou Dis., z Domova Vlčí mák při ÚVN a Bc. Pavlínou Tonarovou z Domova Pod Kavčí skalou.

Nově se toto setkání uskuteční v kavárně Pražírna Voznice, v paláci YMCA na adrese Na Poříčí 1041/12, Praha 1, 110 00

05.10.
18:00

Prevence – lze se rozvoji demence bránit?

PhDr. Hana Georgi, Ph.D.

Syndrom demence patří mezi nejobávanější nemoci stáří mimo jiné proto, že je spojen se závislostí na ostatních. Může vzniknout z řady různých příčin a u řady z těchto příčin není navzdory intenzivním výzkumům zatím přesně známý mechanismus jejich vzniku. Přestože zatím neexistuje jednoznačný a spolehlivý recept, je možné pro sebe v tomto ohledu udělat hodně, a snížit tak významně riziko rozvoje demence. A to v každém věku. Tomuto tématu se budeme věnovat společně s geropsycholožkou PhDr. Hanou Georgi, Ph.D.

15.09.
17:00

AC Chomutov – Co je to demence a jak s ní žít

Ing. Jitka Andresová

Jak se dostat k diagnóze? Jaká jsou onemocnění způsobující syndrom demence? Jaké jsou jejich projevy? Je možná prevence? Kam se obrátit o pomoc? Jak mám komunikovat s lidmi s demencí? Na tyto a další otázky bude v rámci
historicky prvního Alzheimer Café v Chomutově odpovídat zkušená poradkyně poradny Alzheimer Point, Ing. Jitka Andresová.
Jitka je též spoluautorkou knihy V bludišti jménem Alzheimer, kterou návštěvníkům Alzheimer Café představí, zájemci si knihu mohou na místě i zakoupit.

Alzheimer café se bude konat v Café Atrium, Palackého 4995/85, Chomutov – areál městské knihovny. Moc se na Vás těšíme.

07.09.
18:00

Právní ochrana člověka s demencí

JUDr. Barbora Steinlauf (Vráblová), MA, Ph.D.

Setkání pečujících, lidí s demencí i odborníků s právničkou zabývající se medicínským právem JUDr. Barborou Steinlauf (Vráblovou), MA, Ph.D., tentokrát na téma právní ochrany člověka s demencí.

Jaké jsou možnosti zastupování a ochrany člověka s demencí? Do kdy může člověk s demencí jednat sám za sebe? Jaké náležitosti mají jednotlivé instituty zastupování a k čemu opravňují? Kdy žádat o opatrovnictví? Jaká jsou práva a povinnosti opatrovníka? Co je to dříve vyslovené přání?

Nově se toto setkání uskuteční v Pražírně Voznice na adrese Na Poříčí 1041/12, Praha 1, 110 00.

Letní přestávka

V létě pravidelné Alzheimer Café není. Přejeme Vám i Vašim blízkým hezké léto a budeme se na Vás opět moc těšit v září.