Příští Alzheimer Café

06.08.
18:00

Setkání pečujících

Na letním setkání nebude již tradičně žádný host ani téma. Účastníci, především rodinní pečující, si mohou popovídat o čemkoliv, co je pro ně zrovna aktuální, a sdílet své zkušenosti s ostatními. Jejich témata problematiky Alzheimerovy nemoci bude moderovat Jarka Švarcbachová, ředitelka Centra Seňorina a akreditovaná koučka.

03.09.
18:00

Ošetřování a zdravotní péče o člověka s demencí

01.10.
18:00

Právní ochrana člověka s demencí

JUDr. Barbora Vráblová, MA.

Další témata připravujeme

Další témata i s jejich řečníky zde budeme průběžně zveřejňovat.

—- Minulá Alzheimer Café —-

Default text value

02.07.

Letní červencová přestávka

V červenci pravidelné Alzheimer Café nebude. Přejeme Vám i Vašim blízkým hezké léto a budeme se na Vás opět moc těšit v srpnu.

04.06.
18:00

Láska a sexualita – potřeby a projevy u lidí s demencí

PhDr.Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D

Každý toužíme po tom, aby nás měl někdo rád, a potřeba lásky, i v její fyzické podobě, se stářím ani s demencí většinou neodchází. Navzdory tomu je mnohdy tato potřeba u lidí s demencí z různých důvodů nenaplněná. Je časté, že se s postupem onemocnění stávají spíše předmětem péče než touhy a vzájemné blízkosti, a právě intimita, sexualita a blízkost může lidem s demencí v jejich životě chybět.

U některých lidí s demencí mohou navíc vlivem onemocnění opadnout společenské zábrany nebo úsudek o tom, co je z hlediska projevů fyzické náklonnosti přijatelné a co už ne. Může tak docházet k problematickým a pro pečující náročným situacím v domácím i profesionálním prostředí.

Jak takové situace řešit? Jak jim předcházet? Jak takové téma doma otevřít a jak se v něm pohybovat? Jak se mít i s onemocněním stále rádi a jak si dávat lásku najevo? Na toto téma přijde v červnu povídat psycholožka a socioložka PhDr.Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D..

07.05.
18:00

Jak se vyrovnat a žít s demencí?

Mgr. Veronika Valentová

Vyrovnávání se s potvrzením diagnózy může být různé s ohledem na povahu člověka, vztahy v rodině nebo na to, v jakém věku a po jak dlouhé době taková zpráva přišla. Pro většinu rodin má však taková situace přeci jen něco společného. Potvrzení toho, co většinou stejně bylo už nějaký čas ve vzduchu, otevírá prostor pro to věci pojmenovat, naplánovat, popovídat si o tom, co si kdo přeje nebo z čeho má strach. Je to prostor pro společnou komunikaci, která, ač je někdy těžká, dokáže přinést velkou úlevu.

Jak tím vším společně projít? Jak svého blízkého podpořit? Jak o nemoci, péči a všem, co to přináší, v rodině mluvit? Proč je dobré vysvětlit, co se děje, i dětem? A jak spolu i s postupem nemoci vycházet?

Na toto téma si budeme povídat s psycholožkou, Mgr. Veronikou Valentovou.

02.04.
18:00

Plánování péče

JUDr. Barbora Vráblová, MA.

Plánování péče může rodinám, pečujícím i samotným nemocným pomoci připravit se na některé situace, které mohou v průběhu onemocnění nastat, a domluvit se včas na jejich řešení. Se správnými znalostmi si lze včas zodpovědět různé otázky, a předejít tak možným nepříjemnostem V rámci plánování péče může být například sepsáno tzv. dříve vyslovené přání. To umožňuje každému zamyslet se a rozhodnout dopředu o tom, jak o něj má nebo nemá být pečováno ve chvílích, kdy sám již nebude takového rozhodování schopen. Jak ale začít a nad čím uvažovat? S kým svá přání konzultovat? A jak o tom všem společně mluvit? Poradíme se s právničkou zabývající se medicínským právem, JUDr. Barborou Vráblovou, MA.

05.03.
18:00

Kam a jak se obrátit pro pomoc?

Mgr. Lucie Hájková

Péče o blízkou osobu může být namáhavá a není ostuda požádat o pomoc. Pomoci nám mohou lidé kolem nás, rodina a přátelé, ale i stát a různé služby. Na koho se ale můžeme obrátit? Jak zažádat o příspěvek na péči a jak probíhá jeho přiznání? Jaké služby mohou s péčí pomoci? A na co vše máte nárok? Na tyto i další otázky přijde odpověďět koordinátorka respitní péče České alzheimerovské společnosti, Mgr. Lucie Hájková.