Příští Alzheimer Café

07.07.
18:00

Letní červencová přestávka

V červenci pravidelné Alzheimer Café nebude. Přejeme Vám i Vašim blízkým hezké léto a budeme se na Vás opět moc těšit v srpnu.

04.08.
18:00

Letní setkání pečujících

Na letním setkání nebude již tradičně žádný host ani téma. Účastníci, především rodinní pečující, si mohou popovídat o čemkoliv, co je pro ně zrovna aktuální, a sdílet své zkušenosti s ostatními. Jejich témata problematiky Alzheimerovy nemoci bude moderovat Jarka Švarcbachová, ředitelka Centra Seňorina a akreditovaná koučka.

Další témata připravujeme

Další témata i s jejich řečníky zde budeme průběžně zveřejňovat.

—- Minulá Alzheimer Café —-

Default text value

02.06.
18:00

VIDEO – Vyšetření paměti a diagnostika syndromu demence

Mgr. Hana Marková, Ph.D. a Mgr. Kateřina Čechová

Vyšetření paměti je jen jednou ze součástí komplexního vyšetření při podezření na demenci nebo jinou kognitivní poruchu. Díky takovému vyšetření je možné včas stanovit přesnou diagnózu nebo naopak vyvrátit některé obavy. Ne vždy totiž musí stejné příznaky znamenat stejný výsledek, a tedy ne vždy je ztráta paměti jasným ukazatelem demence.

Jak ale takové vyšetření probíhá? Pro koho je určeno a jak jsou jeho výsledky přesné? Lze jít na takové vyšetření preventivně? Při jakých příznacích?

Hosty video rozhovoru,  který zveřejníme na našem fb profilu, budou stejně jako minulý rok neuropsycholožky Mgr. Hana Marková, Ph.D. a Mgr. Kateřina Čechová.

05.05.
18:00

VIDEO – Aktivizace lidí s demencí

Mgr. Jarka Švarcbachová, Michaela Berkovičová

Záznam videa najdete TADY. 

Při každodenní péči o naše blízké s demencí může být někdy těžké najít činnosti, které by daný člověk chtěl a mohl dělat nebo které bychom mohli dělat společně. Nelehké může být i našeho blízkého vůbec motivovat, neboť u mnoha činností dochází k nepříjemné konfrontaci s tím, co daný člověk třeba už nezvládá tak dobře jako dřív. Mohou se proto objevit obavy a následné odmítnutí.

Existují ovšem činnosti, přístupy a možnosti, které lidem s demencí dodají více soběstačnosti, sebedůvěry, radosti a smyslu a pečujícím více pohody. Možností, jak i v domácí péči využít potenciál člověka s demencí, je spousta a právě o tom si budeme tentokrát povídat. Našimi hosty budou Mgr. Jarka Švarcbachová, ředitelka Centra Seňorina, a Michaela Berkovičová, aktivizační pracovnice.

Během rozhovoru se zaměříme na konkrétní přístupy a aktivity, které lze realizovat v domácí péči, a to i za současných okolností. Povíme si také, jak lze k činnostem dopomoci našim blízkým, kteří ještě bydlí sami, nebo těm, kteří jsou někde umístění a momentálně za nimi nemůžeme.

07.04.
18:00

VIDEO – Ošetřování a zdravotní péče o člověka s demencí

Lucie Zdechovanová

Záznam videa najdete TADY.

Update: Sejít se tentokrát bohužel nemůžeme, ale Alzheimer café bude. Rozhodli jsme se, že pro Vás s naším hostem, všeobecnou sestrou Lucií Zdechovanovou, natočíme alespoň video. Pokusíme se probrat vše, co bychom společně s Vámi probrali na běžném setkání, a Vy si vše můžete pustit v pohodlí svého domova. Video bude k vidění na našem facebooku.

Většina rodin čelí v určité fázi onemocnění volbě, zda o svého blízkého pečovat doma nebo ne. S postupující nemocí se charakter péče mění, a běžným úkonem se tak stává také ošetřování, pomoc s hygienou nebo s přijímáním stravy. Málokdo má ale s takovou péčí předem zkušenost a výsledné rozhodování o formě péče je o to těžší, když nevíme, co nás čeká. Jsme proto moc rádi, že můžeme na Alzheimer café přivítat Lucii Zdechovanovou, všeobecnou sestru specializující se na hojení ran, která nám toto téma více přiblíží.

Budeme si společně povídat o tom, jak se může rodina na ošetřování člověka s demencí připravit. Dozvíme se, co jsou běžné úkony, které k ošetřování blízkého v domácím prostředí patří, jaké pomůcky lze využít při hygieně nebo při polohování, jaká je prevence pádů, jak pracovat s proleženinami a jejich ošetřováním i o dalších aspektech péče.

03.03.
18:00

Plánování péče

MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph. D.

Plánování péče s sebou nese mnoho různých otázek, jejichž odpovědi jsou jen málokdy zcela jednoznačné. Zorientovat se v dostupných možnostech, najít způsob péče a podpory, který bude příjemný jak člověku s demencí tak i jeho blízkým, a připravit se na možné změny v budoucnu nebývá zpočátku snadné. Navíc když mnohdy i v rámci rodiny panuje vícero názorů.
Jak tedy s plánováním péče začít, na co se zaměřit? Jak nad péčí přemýšlet a jak o ní společně mluvit? Co obnáší péče doma a co dělat, když péče doma není možná? Jak postupovat dál? Jak komunikovat s blízkým o přemístění do domova? Jaká jsou kritéria výběru vhodného domova a jak se s případným přemístěním vyrovnat?

Na tyto a další otázky týkající se péče o blízkého s demencí se budeme ptát našeho hosta, zkušeného geriatra a praktického lékaře MUDr. Mgr. Daniela Hudečka, Ph.D.

04.02.
18:00

Jak o mě má být pečováno aneb dříve vyslovené přání

JUDr. Barbora Vráblová, MA.

Otevřená komunikace a plánování mohou rodinám, pečujícím a samotným lidem s demencí pomoci připravit se na některé situace, které mohou v průběhu onemocnění nastat, a domluvit se předem na jejich řešení. Se správnými znalostmi si lze včas zodpovědět různé méně i více závažné otázky, a předejít tak náročnému rozhodování později. V rámci plánování péče může být proto sepsáno například tzv. dříve vyslovené přání. To umožňuje každému zamyslet se a rozhodnout dopředu o tom, jak o něj má nebo nemá být pečováno ve chvílích, kdy sám již nebude takového rozhodování schopen. Jak ale začít a nad čím uvažovat? S kým svá přání konzultovat? A jak o tom všem společně mluvit? Poradíme se s právničkou zabývající se medicínským právem, JUDr. Barborou Vráblovou, MA.

07.01.
18:00

Kam a jak se obrátit pro pomoc?

Mgr. Lucie Hájková

Péče o blízkou osobu může být namáhavá a není ostuda požádat o pomoc. Pomoci nám mohou lidé kolem nás, rodina a přátelé, ale i stát a různé služby. Na koho se ale můžeme obrátit? Jak zažádat o příspěvek na péči a jak probíhá jeho přiznání? Jaké služby mohou s péčí pomoci? A na co vše máte nárok? Na tyto i další otázky přijde odpověďět koordinátorka respitní péče České alzheimerovské společnosti, Mgr. Lucie Hájková.