Příští Alzheimer Café

06.02.
18:00

Více pohody v domácí péči

Mgr, Kateřina Pinkasová a Mgr. Jarka Švarcbachová

Každodenní péče o blízkého člověka může být někdy náročná a to navzdory tomu, jak moc se máme rádi. Občas je těžké najít společnou řeč a zdánlivě ještě těžší je najít společné aktivity. Lidé s demencí bývají často konfrontováni s tím, co již nedokáží a jakých chyb se dopouští, což může vést k frustraci všech zúčastněných. Existují ovšem činnosti, přístup a možnosti, které jim dodají více soběstačnosti a pečujícím více pohody. 
 
Na únorovém setkání si ukážeme konkrétní tipy inspirované kanadskou metodologií DementiAbility, která v duchu Montessori principů podporuje samostatnost a důstojnost lidí s demencí. Po absolvování workshopu vedeného právě kanadskou odbornicí v oblasti gerontologie a demencí Gail Elliot, budou naši hosté Mgr. Kateřina Pinkasová a Mgr. Jarka Švarcbachová vyprávět o tom, jak na základě principu „pomoz mi, abych to dokázal sám“, vytvořit doma příjemné a inspirativní prostředí. Možností, jak v domácí péči využít potenciál člověka s demencí, je totiž spousta. Ukážeme si proto konkrétní pomůcky a aktivity, které můžete doma se svými blízkými využít, a zvýšit tak díky tomu jejich důstojnost, radost a pocit sounáležitosti.
 

Další témata připravujeme

Na přípravě a plánování všech dalších témat v současné době pracujeme. Brzy je i s jejich řečníky zveřejníme.

—- Minulá Alzheimer Café —-

Default text value

09.01.
18:00

Vyšetření paměti a diagnostika syndromu demence

Mgr. Hana Marková a Mgr. Adéla Fendrych Mazancová

Vyšetření paměti je jen jednou ze součástí komplexního vyšetření při podezření na demenci nebo jinou kognitivní poruchu. Díky takovému vyšetření je možné včas stanovit přesnou diagnózu nebo naopak vyvrátit některé obavy. Ne vždy totiž musí stejné příznaky znamenat stejný výsledek, a tedy ne vždy je ztráta paměti jasným ukazatelem demence.

Jak ale takové vyšetření probíhá? Pro koho je určeno a jak jsou jeho výsledky přesné? Lze jít na takové vyšetření preventivně? Při jakých příznacích?

Hosty prvního letošního setkání budou dvě velmi sympatické neuropsycholožky Mgr. Hana Marková a Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, které zodpoví nejen tyto otázky.

05.12.
18:00

Vzpomínky v životě lidí s demencí

PhDr. Hana Janečková, PhD

Víme, že se u lidí s demencí ztrácí paměť, ale co dělají jejich ​vzpomínky?
Zamyslíme se nad významem reminiscence, neboli vzpomínání, ​v péči o seniory s poruchami paměti a orientace.​ Dozvíme se, jak lze se vzpomínkami pracovat v rodině či komunitě. Budeme hovořit o zkušenostech ze zahraničí a představíme základní techniky, přineseme ukázky z praxe. 

Na téma práce se vzpomínkami u lidí žijícími s demencí si budeme povídat s jednou z průkopnic zavedení reminiscenčních přístupů​ do péče o seniory​ v ČR a zakladatelek Reminiscenčního Centra z.s.​, PhDr. Hanou Janečkovou, PhD.

07.11.
18:00

Jak zastupovat člověka s demencí?

Mgr. Jan Kliner

Může člověk s demencí jednat sám za sebe? Jak dlouho v závislosti na vývoji nemoci? Jaké všechny možnosti máme k zastupování člověka s demencí? Jaké jsou rozdíly v institutech omezení svéprávnosti? Jak formulovat zastoupení? Na co si dát pozor? Stačí nám notář nebo rozhoduje soud? Existují kritéria posouzení svéprávnosti člověka?

Na toto téma se budeme ptát advokáta Mgr. Jana Klinera. Samozřejmě, že bude dost prostoru pro Vaše dotazy.

03.10.
18:00

Jak a kdy se rozloučit?

prim. MUDr. Irena Závadová

Co to je paliativní péče a jaká jsou její specifika u lidí s demencí? Jaké komplikace přinášejí pokročilá stadia demence? Co vše můžeme udělat a co naopak nedělat pro zlepšení kvality života našeho blízkého? Autonomie pacientů a dříve vyslovené přání. Doprovázení rodin při umírání blízkého s demencí, jak a kdy se rozloučit?

Na tyto a další otázky ohledně paliativní péče a závěru života si budeme povídat s primářkou domácího hospice Cesta domů MUDr. Irenou Závadovou.

05.09.
18:00

Doma nebo domov?

MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph. D.

Od září opět startujeme pravidelná měsíční setkávání, tentokrát na téma spojené s nesnadným rozhodováním o formě pečování. Takové rozhodování s sebou nese mnoho různých otázek. Jak zajistit co nejlepší péči pro našeho blízkého s demencí? Chci pečovat doma, jak na to? Jaké jsou možnosti podpory domácí péče? Nezvládám již pečovat doma, jak mám postupovat dál? Jak komunikovat s blízkým o přemístění do domova? Jaká jsou kritéria výběru vhodného domova?

Na tyto a další otázky týkající se péče o blízkého s demencí se budeme ptát našeho hosta, zkušeného geriatra a praktického lékaře MUDr. Mgr. Daniela Hudečka, Ph.D. Samozřejmě se budete moci ptát na vše, co Vás k tomuto tématu zajímá. Těšíme se opět na Vás i Vaše blízké.

01.08.

Letní přestávka

V červenci a srpnu pravidelné Alzheimer Café nebude. Přejeme Vám i Vašim blízkým hezké léto a budeme se na Vás opět moc těšit v září.

26.07.
18:00

Domácí péče v duchu Montessori principů

Mimořádně v Hotelu International Prague

„O montessori metodě se běžně hovoří v souvislosti se vzděláváním dětí, již málokdo ví, že tuto metodu je možné využít také při práci se seniory a to především u těch, kteří trpí demencí. Filosofie Montessori je založena na principu „pomoz mi, abych to dokázal sám“. Hlavním cílem je zacházet se staršími lidmi s respektem a důstojností, která jim umožní samostatně žít a rozhodovat se, jak je to jen možné.“ (http://agingsymposium.com/)

Lidé s demencí bývají často konfrontováni s tím, co již nedokáží a jakých chyb se dopouští. Péče v duchu Montessori principů se zaměřuje naopak na to, co člověk ještě navzdory věku či nemoci zvládne a co mu umožní zůstat součástí běžného života. Možnost zapojit se, někdy i zdánlivými drobnostmi, do dění v domácnosti může člověku s demencí přinést cenný pocit sounáležitosti, normálnosti a užitečnosti. Možností, jak v domácí péči potenciál člověka využít a jak díky tomu zvýšit jeho důstojnost a radost, je spousta.

Proto jsme moc rádi, že speciální červencové Alzheimer Café proběhne právě na toto téma, navíc přímo v rámci konference s názvem The First Montessori Aging & Dementia Symposium Prague 2017 v Hotelu International Prague. Hosty budou milé dámy z Kanady, které se tímto tématem zabývají a které rády zodpoví naše i Vaše dotazy. Rozhovory budou probíhat v anglickém jazyce, ale vše včetně Vašich otázek bude tlumočeno.

Mimořádně se tedy mění pouze místo a datum setkání. Ostatní zůstává tak, jak je nám to všem milé. Vstup na Alzheimer Café bude v rámci symposia zdarma, začneme jako obvykle v 18:00 a jako vždy se na Vás moc těšíme.