Příští Alzheimer Café

02.10.
18:00

Význam jídla při péči a v životě člověka s demencí

Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.

Příprava jídla a společné stolování zahrnuje mnoho činností, které jsme zvyklí dělat celý život. Vůně, chutě, barvy, nejrůznější úpravy jídla, nádobí, ze kterého jíme, způsob, jakým prostíráme, jak se dělíme o práci, potraviny, které vybíráme, ale i třeba zelenina, kterou sami pěstujeme, to vše jsou významné „maličkosti“, které spoluvytváří naše vztahy, ovlivňují, jak dobře žijeme. Náš vztah k jídlu i naše schopnosti jej plánovat, připravovat a konzumovat se během života mění. Během setkání s Danou Hradcovou z Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při FHS UK si budeme povídat o radostech i strastech, které jídlo přináší v životě s demencí.
Jakou roli hraje? Jak pojmout stravování, přípravu jídla a společný čas u stolu jako přirozenou a příjemnou součást péče? Jak důležitá je zdravá strava v průběhu celého onemocnění a co vlastně pojem zdravá strava u člověka s demencí znamená? Jak se o svého blízkého a o sebe v tomto směru starat? Jak mít i s postupem nemoci z jídla společně radost?

06.11.
18:00

Doma nebo domov?

MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph. D.

Další témata připravujeme

Další témata i s jejich řečníky zde budeme průběžně zveřejňovat.

—- Minulá Alzheimer Café —-

Default text value

04.09.
18:00

Jak a kdy se rozloučit

prim. MUDr. Irena Závadová

Co je to paliativní péče a jaká jsou její specifika u lidí s demencí? Jaké komplikace přinášejí pokročilá stadia demence? Co vše můžeme udělat a co naopak nedělat pro zlepšení kvality života našeho blízkého? Jak doprovázet blízkého při umírání? Jak a kdy se rozloučit?

Na tyto a další otázky ohledně paliativní péče a závěru života si budeme povídat s primářkou domácího hospice Cesta domů MUDr. Irenou Závadovou.

07.08.
18:00

Letní Alzheimer Café pro pečující

I v létě potřebují rodinní pečující podporu, informace, sdílení zkušeností. Proto jsme se původně plánovanou přestávku pravidelného setkávání rozhodli zkrátit a uprostřed prázdnin uspořádat speciální letní Alzheimer Café. V čem bude speciální?
Na setkání tentokrát nebude žádný host ani téma, hlavními aktéry setkání budou jeho účastníci, především rodinní pečující. Jejich aktuální témata problematiky Alzheimerovy nemoci bude moderovat Jarka Švarcbachová, ředitelka Centra Seňorina a akreditovaná koučka. K dispozici budou jako vždy informační materiály, letáky, literatura pro inspiraci. Káva a drobné občerstvení stejně jako vstup bude jako vždy zdarma. Těšíme se na vás.

Letní přestávka

V červenci a srpnu pravidelné Alzheimer Café nebude. Přejeme Vám i Vašim blízkým hezké léto a budeme se na Vás opět moc těšit v září.

05.06.
18:00

Úpravy domácího prostředí při péči

Anežka Prokopová, MSc.

Pro člověka s demencí může být domov velmi důležitým místem. S ubývajícími schopnostmi a vzpomínkami mu mohou důvěrně známé prostředí, činnosti, předměty, místnosti a rituály s nimi spojené pravidelně připomínat, kým je, a dodávat mu tak větší sebedůvěru, nezávislost a jistotu. S postupující nemocí se však může vnímání prostoru jako takového měnit. Ztráta orientace, paměti, úsudku a schopnosti učit se nové postupy jsou jedny z možných projevů Alzheimerovy choroby, a proto co bylo dříve bezpečným a příjemným místem, může být pro člověka s demencí najednou místem, které je matoucí a nesrozumitelné. V některých případech může navíc špatná interpretace okolního prostředí způsobit i potenciálně velmi nebezpečné situace, a je proto vhodné domácí prostředí upravit tak, aby bylo nejen přívětivé a srozumitelné, ale také bezpečné.

O tom, jak toho dosáhnout, přijde popovídat naše moderátorka Anežka Prokopová, MSc., která se ve své běžné praxi zabývá právě navrhováním a úpravami prostředí pro lidi s Alzheimerovou nemocí.

02.05.
18:00

Jak spolu při péči komunikovat? (mimořádně ve středu)

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Vlivem postupující demence mohou lidé přicházet o schopnost komunikovat tak, jak jsme běžně zvyklí. Neznamená to však, že již nemají, co říct, nebo že nemají pocity a potřeby, které by chtěli se svým okolím sdílet. Vhodná a citlivá komunikace je právě proto ve všech fázích nemoci velmi důležitá. Vzájemné porozumění může snížit míru frustrace a pomoci pochopit chování člověka s demencí ve chvílích, kdy už jej on sám není schopen vysvětlit.

Jak spolu ale správně komunikovat? Čemu se vyvarovat? Jak předcházet nedorozumění a následnému stresu? Jaké verbální a nonverbální prostředky nám mohou pomoci? Jak se spolu domluvit v různých fázích nemoci? A jak k sobě navzdory nemoci a jejím důsledkům najít cestu?

Na toto téma znovu přijal pozvání doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. a my se na něho i na Vás opět moc těšíme!

03.04.
18:00

Alzheimerova choroba, věda a výzkum; bude lék?

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D

V současné chvíli neexistuje lék, který by dokázal Alzheimerovu chorobu zcela vyléčit. Jak blízko jsme ale jeho objevení? Jak probíhá testování nových léků a jaká je současná situace na poli výzkumu? Co může člověku s demencí přinést účast v klinické studii s novými léky? Bude případný nový lék vůbec dostupný? Bude bezpečný? A jak můžeme přispět k jeho nalezení?
Nejen na tyto dotazy přijde odpovědět neurolog prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D, přední odborník v oblasti stárnutí mozku, neurodegenerativních onemocnění, mírných kognitivních poruch a Alzheimerovy choroby.