Příští Alzheimer Café

07.08.
18:00

Letní Alzheimer Café pro pečující

I v létě potřebují rodinní pečující podporu, informace, sdílení zkušeností. Proto jsme se původně plánovanou přestávku pravidelného setkávání rozhodli zkrátit a uprostřed prázdnin uspořádat speciální letní Alzheimer Café. V čem bude speciální?
Na setkání tentokrát nebude žádný host ani téma, hlavními aktéry setkání budou jeho účastníci, především rodinní pečující. Jejich aktuální témata problematiky Alzheimerovy nemoci bude moderovat Jarka Švarcbachová, ředitelka Centra Seňorina a akreditovaná koučka. K dispozici budou jako vždy informační materiály, letáky, literatura pro inspiraci. Káva a drobné občerstvení stejně jako vstup bude jako vždy zdarma. Těšíme se na vás.

04.09.
18:00

Jak a kdy se rozloučit

prim. MUDr. Irena Závadová

Další témata připravujeme

Další témata i s jejich řečníky zde budeme průběžně zveřejňovat.

—- Minulá Alzheimer Café —-

Default text value

Letní přestávka

V červenci a srpnu pravidelné Alzheimer Café nebude. Přejeme Vám i Vašim blízkým hezké léto a budeme se na Vás opět moc těšit v září.

05.06.
18:00

Úpravy domácího prostředí při péči

Anežka Prokopová, MSc.

Pro člověka s demencí může být domov velmi důležitým místem. S ubývajícími schopnostmi a vzpomínkami mu mohou důvěrně známé prostředí, činnosti, předměty, místnosti a rituály s nimi spojené pravidelně připomínat, kým je, a dodávat mu tak větší sebedůvěru, nezávislost a jistotu. S postupující nemocí se však může vnímání prostoru jako takového měnit. Ztráta orientace, paměti, úsudku a schopnosti učit se nové postupy jsou jedny z možných projevů Alzheimerovy choroby, a proto co bylo dříve bezpečným a příjemným místem, může být pro člověka s demencí najednou místem, které je matoucí a nesrozumitelné. V některých případech může navíc špatná interpretace okolního prostředí způsobit i potenciálně velmi nebezpečné situace, a je proto vhodné domácí prostředí upravit tak, aby bylo nejen přívětivé a srozumitelné, ale také bezpečné.

O tom, jak toho dosáhnout, přijde popovídat naše moderátorka Anežka Prokopová, MSc., která se ve své běžné praxi zabývá právě navrhováním a úpravami prostředí pro lidi s Alzheimerovou nemocí.

02.05.
18:00

Jak spolu při péči komunikovat? (mimořádně ve středu)

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Vlivem postupující demence mohou lidé přicházet o schopnost komunikovat tak, jak jsme běžně zvyklí. Neznamená to však, že již nemají, co říct, nebo že nemají pocity a potřeby, které by chtěli se svým okolím sdílet. Vhodná a citlivá komunikace je právě proto ve všech fázích nemoci velmi důležitá. Vzájemné porozumění může snížit míru frustrace a pomoci pochopit chování člověka s demencí ve chvílích, kdy už jej on sám není schopen vysvětlit.

Jak spolu ale správně komunikovat? Čemu se vyvarovat? Jak předcházet nedorozumění a následnému stresu? Jaké verbální a nonverbální prostředky nám mohou pomoci? Jak se spolu domluvit v různých fázích nemoci? A jak k sobě navzdory nemoci a jejím důsledkům najít cestu?

Na toto téma znovu přijal pozvání doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. a my se na něho i na Vás opět moc těšíme!

03.04.
18:00

Alzheimerova choroba, věda a výzkum; bude lék?

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D

V současné chvíli neexistuje lék, který by dokázal Alzheimerovu chorobu zcela vyléčit. Jak blízko jsme ale jeho objevení? Jak probíhá testování nových léků a jaká je současná situace na poli výzkumu? Co může člověku s demencí přinést účast v klinické studii s novými léky? Bude případný nový lék vůbec dostupný? Bude bezpečný? A jak můžeme přispět k jeho nalezení?
Nejen na tyto dotazy přijde odpovědět neurolog prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D, přední odborník v oblasti stárnutí mozku, neurodegenerativních onemocnění, mírných kognitivních poruch a Alzheimerovy choroby.

06.03.
18:00

Dříve vyslovené přání a etika při péči

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Dříve vyslovené přání umožňuje každému rozhodnout dopředu o tom, jak o něj má nebo nemá být pečováno ve chvílích, kdy sám již nebude takového rozhodování schopen. Ačkoliv je u nás tento nástroj stále ještě v počátcích svého užívání, sepsat takové přání může kdokoliv a mělo by být respektováno. Vyjádřit takto svou vůli o tom, co je pro něho v průběhu nemoci a v závěru života důležité a přirozené, může proto také člověk s demencí.

Jak ale začít? S kým svá přání konzultovat? Na základě čeho je formulovat a jak? Co to v budoucnu znamená pro rodinu a blízké? A jak se vůbec s takovýmto plánováním smířit?

Nejen o tom si budeme povídat s MUDr. ThLic. Jaromírem Matějkem, Ph.D., Th.D., lékařem a etikem specializujícím se právě na problematiku dříve vyslovených přání.

 

06.02.
18:00

Více pohody v domácí péči

Mgr, Kateřina Pinkasová a Mgr. Jarka Švarcbachová

Každodenní péče o blízkého člověka může být někdy náročná a to navzdory tomu, jak moc se máme rádi. Občas je těžké najít společnou řeč a zdánlivě ještě těžší je najít společné aktivity. Lidé s demencí bývají často konfrontováni s tím, co již nedokáží a jakých chyb se dopouští, což může vést k frustraci všech zúčastněných. Existují ovšem činnosti, přístup a možnosti, které jim dodají více soběstačnosti a pečujícím více pohody.

Na únorovém setkání si ukážeme konkrétní tipy inspirované kanadskou metodologií DementiAbility, která v duchu Montessori principů podporuje samostatnost a důstojnost lidí s demencí. Po absolvování workshopu vedeného právě kanadskou odbornicí v oblasti gerontologie a demencí Gail Elliot, budou naši hosté Mgr. Kateřina Pinkasová a Mgr. Jarka Švarcbachová vyprávět o tom, jak na základě principu „pomoz mi, abych to dokázal sám“, vytvořit doma příjemné a inspirativní prostředí. Možností, jak v domácí péči využít potenciál člověka s demencí, je totiž spousta. Ukážeme si proto konkrétní pomůcky a aktivity, které můžete doma se svými blízkými využít, a zvýšit tak díky tomu jejich důstojnost, radost a pocit sounáležitosti.